Статистична грамотність населення – запорука успіху економічно процвітаючої країни!

Статистична грамотність населення – запорука успіху економічно процвітаючої країни!

Кафедра статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці, за сприяння редакційно-видавничого відділу НАСОА, опублікувала навчальний посібник “Статистика” за загальною редакцією д. н. держ. упр., професора О. Г. Осауленка.

Колектив авторів:

  • д.е.н., професор Герасименко С.С.,
  • к.е.н., доцент Голубова Г.В.,
  • к.е.н., доцент Потапова М.Ю.,
  • к.е.н., доцент Червона С.П.

У посібнику розглянуто базові питання й положення організації та проведення статистичного дослідження соціально-економічних явищ і процесів. Зміст посібника узгоджено з типовою нормативною програмою дисципліни “Статистика” та міжнародними статистичними стандартами. Навчальний посібник складається із десяти розділів та охоплює питання теоретичного та практичного значення і розкриває теми від методологічних засад статистики до багатовимірних методів аналізу.

Видання розраховане на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів з економіки та менеджменту, слухачів навчальних закладів з надання другої економічної освіти, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, працівників органів державної статистики.

Із навчальним посібником можна ознайомитися як у бібліотеці НАСОА, так і в електронному вигляді в Інституційному репозитарії Академії.