Корнієнко Петро Сергійович

Корнієнко Петро СергійовичПетро Сергійович Корнієнко – професор кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач юридичним відділом, доктор юридичних наук, професор.

У 2003 році закінчив Київський національний університет імені М.П. Драгоманова, за спеціальністю «Правознавство», і отримав кваліфікацію  викладач права, юрист.

В 2012 році закінчив Інститут підготовки суддів Національного університету «Одеська юридична академія», за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію магістр права.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові основи становлення і розвитку залізничного транспорту на теренах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття: історико-правовий аспект)» за спеціальністю 12.00.01 –  теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2012 присвоєно вчене звання доцента.

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних  наук на тему: «Конституційна правозахисна діяльність в Україні: теоретико-методологічний аспект» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

У 2022 році присвоєно вчене звання професора.

Адвокат з 2012 року. Член Національної асоціації адвокатів України .

На кафедрі працює з 2007 року.

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років:

  • вересень  2017 р. по теперішній час – заступник першого проректора по роботі з коледжами ;
  • вересень 2015 р. – вересень 2017 р. – заступник першого проректора по роботі з відокремленими структурними підрозділами;
  • травень 2010 р. – вересень 2015 р. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту;
  • вересень 2008 – травень 2010 р. – в.о. доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Державної академії статистики, обліку та аудиту;
  • січень 2007 р. – вересень 2008 р. – старший викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Державної академії статистики, обліку та аудиту.

Нагороди

Підвищення кваліфікації, стажування

Сфера наукових інтересів

Проблеми теорії та історії держави і права, конституційне право,  права та свободи людини і громадянина в Україні та механізми їх захисту, історія держави та права України,  історія суду та судочинства, правове регулювання адвокатури в Україні.

Викладає курси

  • Правознавство

Публікації

Автор більше ніж 100 наукових та методичних праць з питань теорії  та історії держави і права, конституційного  права, історії держави та права України:

Володіння іноземними мовами

  • Англійська мова

Адміністративна робота

  • Заступник першого проректора по роботі з коледжами

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 60 / 96, Кафедра філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін, НАСОА

телефони: +380 (44) 486-73-25, +380 (044) 486-72-86

e-mail: PSKorniyenko@nasoa.edu.ua