Обговорюємо підсумки наукової роботи студентів-учасників гуртка «Соціальне пізнання та особистість»

Обговорюємо підсумки наукової роботи студентів-учасників гуртка «Соціальне пізнання та особистість»

Чергове планове засідання студентського наукового гуртка, який діє на кафедрі філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін було присвячене обговоренню наукової роботи студентів, її місцю і ролі у формуванні компетентних, всебічно розвинених фахівців, які повинні мати не лише суто фахові знання, але й широкий світогляд, володіти компетенціями, які дозволяють приймати зважені рішення у відповідь на виклики сьогодення. В межах роботи наукового гуртка «Соціальне пізнання та особистість» студенти Академії уже з 1-го курсу приймають активну участь в конференціях з соціо-гуманітарних дисциплін, публікуються в наукових журналах. Зокрема, за останні роки студентами було опубліковано:

 1. Головко Д. (здобувач освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»)

Тези: Дистанційне навчання: переваги та перспективи. / Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агенство», 2021. С. 279-282. (у співавторстві з Черушевою Г.Б.)

 1. Радченко В. (здобувач освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»)

Тези: Гуманістичні засади волонтерської діяльності / Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агенство», 2021. С.  297-300.

 1. Радченко В. (здобувач освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»)

Стаття: Розвиток лідерських якостей майбутніх управлінців в системі вищої освіти / International scientific innovations in human life. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 542-551. (у співавторстві з Черушевою Г.Б.)

 1. Качанівська Єлизавета, Качанівська Вікторія (здобувачі освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Тези: Сучасні виклики навчальної адаптації студентів першокурсників / Матеріали ІХ Міжнародної наукаво-практичної конференція«PROBLEMS AND TASKS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE», Бордо, Франция.  Розділ «Педагогика»

 1. Качанівська В., Качанівська Є. (здобувачі освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Тези: Емоційна нестабільність студентів першокурсників в період адаптації до навчання / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Modern scientific research: achievements, innovations and  development prospects”. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021. Pp. 532-539.

 1. Гетало А. (здобувач освіти освітньої програми «Прикладна статистика та бізнес аналітика»)

Тези: Математична грамотність у європейському вимірі / Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2021. Pp.539-546

 1. Гетало А. (здобувач освіти освітньої програми «Прикладна статистика та бізнес аналітика»)

Тези: Соціально-демографічний аналіз сім’ї як соціального феномену /  Modern directions of the 8th International scientific and practical conference. Bo Science Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 630-639. (у співавторстві з Черушевою Г.Б.)

 1. Онацько М. (здобувач освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Тези: Основні етапи професійного самовизначення сучасної молоді / Onatsko M.  MAIN STAGES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF MODERN YOUTH//Science and technology: problems, prospects and innovations.Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2022. Pp.229-235.

 1. Онацько М. (здобувач освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Тези: Професійні перспективи особистості: погляд очима майбутнього фахівця. / Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агенство», жовтень 2022. С.480-483

 1. Рева Аліна (здобувачка освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»), Григоращенко Марина (здобувачка освіти освітньої програми «Маркетинг і реклама»)

Тези: Факторний аналіз емоційного виснаження студентів-першокурсників / Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агентство», жовтень 2023 р.

 1. Павленко Ілля (здобувач освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Тези: «Роль гуманітарної підготовки майбутніх фахівців фінансової сфери» / Scientific-Practical Conference: “World scientific and technical trends ‘2023”, Germany, Karlsruhe, December, 2023

 1. Лисюк Єлизавета (здобувачка освіти освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»); Луценко Олексій (здобувач освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»)

Тези: «Розвиток комунікативних компетентностей в умовах освітнього середовища». / Прийнято на XI Міжнародну науково-практичну конференцію «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю», 1 березня 2024.

 1. Луценко Олексій (здобувач освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»); Лисюк Єлизавета (здобувачка освіти освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

Тези:  «TEAMWORK AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION EXPERIENCE OF FUTURE MANAGERS» / «Командна робота як фактор розвитку комунікативного досвіду майбутніх управлінців» подано на конференцію в Німеччину «The current stage of development of scientific and technological progress, лютий 2024».