Проблема свободи та необхідності

«Свобода означає відповідальність, ось чому більшість людей боїться її», – Бернард Шоу.

Проблему свободи та необхідності обговорювали студенти першого курсу на семінарському занятті з Філософії. На основі праць німецьких мислителів Канта, Гегеля, Фейєрбаха, Фіхте та Шеллінга з’ясовували природу людської історії та людської сутності, зокрема кантівське розуміння людини як етичної істоти; дієвість свідомості і самосвідомості людини; взаємозв’язок об’єктивного і суб’єктивного.