Підсумки X Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»

Підсумки X Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»

20 жовтня 2023 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася X Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти», присвячена пам’яті першого ректора, д.е.н., професора, заслуженого економіста України Івана Ісаковича Пилипенка.

Збереження традицій є невід’ємним елементом суспільного життя, а продовження традицій є обов’язковою умовою самоідентифікації та передачі історичної спадщини новому поколінню, що особливо актуально в умовах воєнної агресії РФ проти України.

Конференція спрямована на обмін науковими поглядами та напрацюваннями у сфері стратегічного розвитку України. У рамках заходу обговорювалися ключові тренди та виклики фінансово-економічного та соціального життя.

Співорганізаторами були: Державна служба статистики України, Львівський торговельно-економічний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Кооперативно-торговий університет (Молдова), Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвія), Академія WSB (Польща), Академія прикладних наук WSHIU (Польща), Науковий центр інноваційних досліджень (Естонія).

В конференції взяли участь понад 200 науковців, практиків та здобувачів вищої освіти з різних куточків України та з-за кордону.

Пленарне засідання словами глибокої пошани до пам’яті Івана Ісаковича Пилипенка розпочав ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України Олександр Григорович Осауленко.

Під час роботи конференції були презентовані результати наукових досліджень відомих вчених та практиків, які викликали жваве обговорення та дискусії, зокрема:

  • Куцика П.О., ректора Львівського торговельно-економічного університету, професора кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, доктора економічних наук, професора з доповіддю на тему «Проблеми ринку капіталу в Україні та ключові напрями його реформування»;
  • Рященко В.П., професора Вищої школи менеджменту інформаційних систем, експерта Академії наук Латвії, доктора економічних наук, професора з доповіддю на тему «Розумна спеціалізація та потрійна спіраль: сприяння сталим інноваціям та інклюзивному зростанню»;
  • Христокіна Г.В., професора кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Національного авіаційного університету, доктора філософських наук з доповіддю на тему «Масова свідомість під час війни: конструювання наративів у медіа»;
  • Давиденко Н.М., завідувачки кафедри публічних фінансів Державного податкового університету, доктора економічних наук, професора з доповіддю на тему «Сучасний план екологічного оподаткування в Україні»;
  • Євтушенко Н.О., професора кафедри менеджменту Державного унiверситету iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, доктора економічних наук, професора з доповіддю на тему «Світовий банк як ключовий партнер у відновленні економіки України після війни»;
  • Павлової Г.Є., декана факультету обліку і фінансів Дніпровського державного аграрно-економічного університету, доктора економічних наук, професора з доповіддю на тему «Тенденції впровадження цифрових технологій в бухгалтерський облік»;
  • Золковера А.О., професора кафедри фінансів та бізнес-консалтингу Київського національного університету технологій та дизайну, доктора економічних наук, професора з доповіддю на тему «Неформальна економіка: генезис дефініцій»;
  • Бучми О. В., старшого наукового співробітника відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, кандидата філософських наук, доцента з доповіддю на тему «Соціогуманітарні аспекти взаємодії релігії, держави і права у дискурсі російської війни проти України»;
  • Гаврилюк Т. В., завідувачки кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктора філософських наук, професора з доповіддю на тему «Релігійна самосвідомість в умовах змін соціо-політичних наративів».

За результатами заходу буде опублікований Збірник матеріалів конференції.

Дякуємо усім учасникам за цікаве та пізнавальне спілкування!