Щоденні Архіви: 19.10.2023

Екскурсія до Музею історичних коштовностей України Києво-Печерської Лаври

Екскурсія до Музею історичних коштовностей України Києво-Печерської Лаври

18 жовтня разом з доктором юридичних наук, професором кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних наук Корнієнком П. С. студенти спеціальності 081 “Право” відвідали Музей історичних коштовностей України Києво-Печерської Лаври, в рамках якої прослухали лекцію “Античні держави на теренах України”. Екскурсія була проведена в багатогранному контексті. Студенти змогли якнайглибше зануритися та пізнати історію таких держав як: Скіфія, Кримсько-татарське ханство, Північне Причорномор’я та Гетьманщина. Студенти почули безліч цікавих фактів, які стосуються суспільних відносин і державного устрою держав.

Міждисциплінарна лекція

Міждисциплінарна лекція

18 жовтня, в рамках вивчення дисципліни «Соціологія» для студентів другого курсу обліково-статистичного та фінансово-економічного факультетів викладачами Національної академії статистики, обліку та аудиту – к.пед.н., доцентом кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних наук – Черушевою Г.Б. та к.е.н., доцентом кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці – Горобець О.О., було проведено дещо незвичний формат лекції – міждисциплінарний. В рамках лекції «Особливості використання статистичних методів у соціологічних дослідженнях» було зосереджено увагу на особливості формування вибіркової сукупності. За підсумками заняття викладачі зазначили, що такий формат лекцій сприяє логічному мисленню студентів, змушуючи їх вбачати нові підходи до вирішення традиційних завдань. Разом з тим, цей підхід посилює взаємодію професорсько-викладацького складу різних факультетів та кафедр, сприяючи науковим дискусіям, […]