Всі повідомлення від Олексій Ізосімов

Обговорення освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Обговорення освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

На розширеному засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА відбулося обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого «бакалаврського», другого «магістерського» освітніх рівнів. Зокрема, у дискусії активну участь взяли гаранти освітньо-професійних програм спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування студенти та стейкхолдер HR-бізнес-партнер ПриватБанку Кучеренко Людмила Василівна. Внутрішні та зовнішні стейкхолдери обговорили сучасний стан підготовки студентів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; проаналізували зміст освітніх компонентів і фахових компетентностей та програмних результатів, потрібних для підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, конкурентоспроможних на ринку праці. Участь стейкхолдерів в реалізації підготовки здобувачів двох рівнів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування реалізується також через їх […]

Поповнення у лавах магістрів!

Поповнення у лавах магістрів!

01.06.2022 року  на кафедрі економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт магістрів заочної форми навчання зі спеціальності «Менеджмент» (ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”). На захисті студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки. Екзаменаційна комісія відзначила, що роботи виконані на високому науковому та методичному рівні відповідно до діючих нормативних документів та методичних рекомендацій щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт. На  питання членів екзаменаційної комісії доповідачі давали обґрунтовані відповіді, враховуючи набуті теоретичні знання та власний практичний досвід. Бажаємо нашим випускникам невичерпної енергії, натхнення, наполегливості, життєвої мудрості та успішної долі!

«Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною»

«Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною»

25 травня 2022 року  к.е.н., доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Артем’євою І.О. було проведене відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Гроші та кредит». Тема відкритої лекції «Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною». Згідно з планом лекції були розглянуті такі питання: Призначення валютно-кредитних та фінансових організацій Група Світового банку Міжнародний валютний фонд Банк міжнародних розрахунків Європейський банк реконструкції і розвитку Лектором було підібрано актуальний та цікавий теоретичний та статистичний матеріал, викладення якого супроводжувалося демонстрацією змістовних презентаційних слайдів. Заняття було проведена на високому науковому та навчально-методичному рівні, отримало схвальні відгуки, зокрема, відзначено вміння лектора вільно оперувати лекційним матеріалом, водночас викладаючи навчальний матеріал у чіткій та логічній формі, активізувати […]

«Моніторинг оцінювання внутрішньої системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності»

«Моніторинг оцінювання внутрішньої системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності»

30 травня 2022 року на кафедрі обліку, аудиту та оподаткування відбулося чергове засідання студентського наукового товариства «Аудитор сучасності». Засідання було проведено у форматі Zoom-конференції на тему: «Моніторинг оцінювання внутрішньої системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності». Учасники засідання обговорили актуальні питання проведення моніторингу оцінювання внутрішньої системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, основні нормативні вимоги та порядок документального оформлення й звітування за результатами моніторингу. Студенти та викладачі активно долучились до дискусії щодо можливих недоліків, які можуть бути виявлені за результатами моніторингу та порядку впровадження рекомендацій щодо дій, спрямованих на виправлення виявлених недоліків. Активна участь студентів в обговоренні зазначених актуальних питань  розвиває та удосконалює їх професійні знання та навики, а також забезпечує формування […]

Шекспірівські читання У НАСОА

Шекспірівські читання У НАСОА

Щовесни наприкінці квітня уся культурна спільнота відзначає пам’ятну дату від дня народження видатного англійського драматурга «Єлизаветинської епохи», поета, сценариста й актора Вільяма Шекспіра. Учасники студентського наукового гуртка “English Club”, який діє на кафедрі іноземних мов традиційно взяли участь у Шекспірівських читаннях, які щорічно проводяться в Академії з метою вшанування пам’яті Великого Майстра. Створені ним більше чотирьох століть тому твори, дивують своєю популярністю і актуальністю. А його безсмертні герої досі проголошують шекспірівські істини зі сцен театрів усього світу, сонети ж вражають щирістю почуттів.  Спираючись на традиції англійського народного театру, Шекспір вніс багато нового в драматургічну техніку. Його п’єси побудовані на вільній зміні сцен і сценічних епізодів, на змішуванні трагічного і комічного, […]

Гостьова лекція від стейкхолдера

Гостьова лекція від стейкхолдера

25 травня 2022 року на запрошення завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування доктора економічних наук, професора, Заслуженого економіста України Бондарук Таїсії Григорівни для студентів Освітньо-професійних програм 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування» стейкхолдером Кучеренко Людмилою Василівною, HR-бізнес-партнером ПриватБанку було проведено гостьову лекцію на тему «Можливості та перспективи працевлаштування у ПриватБанку». На гостьовій лекції від стейкхолдера також були присутні та взяли активну участь у її обговоренні проректор з науково-педагогічної та виховної роботи – директор Фахового коледжу бізнесу та аналітики НАСОА кандидат економічних наук, доцент Юрченко Олександр Анатолійович, декан фінансово-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент Пархоменко Вікторія Вікторівна, декан обліково-статистичного факультету доктор економічних наук, доцент Пилипенко […]

Цифровізація суспільства та бізнесу: Виклики та можливості для молоді

Цифровізація суспільства та бізнесу: Виклики та можливості для молоді

24 травня 2022 року на базі кафедри економіко-математичних дисциплін та інформаційних технологій з метою обговорення та обміном думками щодо проблем використання інформаційних технологій у всіх сферах функціонування соціуму, обміном результатами досліджень провідних науковців України у цьому напрямку, відбулася ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ». Співорганізаторами Конференції виступили: Державна служба статистики України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України. Напрямками роботи Конференції були: ПРОГРАМНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УСІХ СФЕР ЖИТТЯ; МАТЕМАТИКА ЯК ОСНОВА ПРОЦЕСІВ ТА ЗАДАЧ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ; ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ У ПОБУДОВІ СМАРТ-СУСПІЛЬСТВА; СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Наукова […]

За крок до бакалавра: Попередній захист кваліфікаційної роботи

За крок до бакалавра: Попередній захист кваліфікаційної роботи

25 травня 2022р. з метою встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження, а також покращення підготовки студентів до захисту, на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування») денної форми навчання. Кваліфікаційні роботи, які виконані за затвердженими на кафедрі актуальними напрямками, сприяють  закріпленню та розширенню теоретичних і практичних знань, їх  систематизації та застосуванню при вирішенні практичних завдань; розвитку володіння та застосування методів дослідження та навичок самостійної роботи випускниками; умінню узагальнювати та формулювати висновки, пропозиції та рекомендації із предмету дослідження. Попередній захист […]

Зустріч з практиком: Впровадження таргетингової реклами у соціальних мережах

Зустріч з практиком: Впровадження таргетингової реклами у соціальних мережах

25 травня 2022 року відбулася онлайн зустріч студентів 1-2 курсів Академії з  досвідченим фахівцем-практиком, таргетологом Ярославом Козаком. Рівень успіху на ринку праці в умовах конкурентного середовища вже давно перестав залежати тільки від того, наскільки добре працівник виконуєте свої безпосередні обов’язки. Щоб бути компетентним фахівцем, треба розвивати і Hard  Skills, і Soft Skills, як професійні, так і універсальні непрофесійні якості, які допомагають взаємодіяти між собою в команді незалежно від сфери діяльності. Доповідач розкрив секрети професії таргетолога та таргетингу у соціальних мережах, який нині є світовим трендом. Проведений майстер-клас включав корисні знання та поради щодо настройки таргетованої реклами в Інтернеті та соціальних мережах, зокрема: формування основних завдань таргетолога, відбір цільової аудиторії, етапи […]

Зустріч з заступником начальника Бориспільської районної військової адміністрації Андрієм Синяковим

Зустріч з заступником начальника Бориспільської районної військової адміністрації Андрієм Синяковим

В рамках набуття студентами hard skills щодо соціальної відповідальності та управлінської етики, студенти 1-2 курсів ОПП “Публічне управління та адміністрування” зустрілися із заступником начальника Бориспільської районної військової адміністрації Андрієм Синяковим. Зустріч пройшла у дружній і привітній атмосфері. Дякуємо нашому гостю не лише за доповідь та відповіді на питання по заявленій темі, а й за змогу наочно познайомити студентів із роботою системи електронного документообігу. Чекаємо на наступні зустрічі!