Неформальна освіта – можливості для саморозвитку

Неформальна освіта – можливості для саморозвитку

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування у своїй роботі керується Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та Операційним планом її реалізації у 2022-2024 роках, відповідно до яких визнано результати навчання неформальної та інформальної освіти в системі формальної освіти. На виконання Стратегічної цілі 4: Інтернаціоналізація вищої освіти України, в Національній академії статистики, обліку та аудиту, неформальна освіта з кожним роком актуалізується, а під час дистанційного навчання набула неабиякої популярності серед викладачів та студентів. Відкриваючи нові можливості для саморозвитку, самореалізації, здобуття нових знань і практичного досвіду, неформальна освіта виступає потужним аспектом мотивації та натхнення для отримання нових знань  під час воєнного стану.

Ретельно підбираючи онлайн-платформи для реалізації цілей неформальної освіти, студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», в рамках вивчення дисципліни «Інвестування» та «Фінанси», керувались своїми вподобаннями, потребами та можливостями набуття й вдосконалення професійних умінь та навичок. Загалом студенти отримали сертифікати з 16 курсів на різних онлайн-платформах та скористалися можливістю зарахувати результати навчання, отримані в неформальній освіті при вивченні матеріалу з окремих тем дисципліни «Інвестування» та «Фінанси».