Відкрита лекція «Організація фінансового планування у корпорації»

Відкрита лекція «Організація фінансового планування у корпорації»

10 листопада 2022 року к.е.н., доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Артем’євою І.О. було проведене відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси».

Тема відкритої лекції – «Організація фінансового планування у корпорації». У відповідності із планом лекційного заняття розглядалися такі питання:

  1. Сутність та основні етапи фінансового планування у корпорації.
  2. Перспективне фінансове планування.
  3. Поточне фінансове планування.
  4. Оперативне фінансове планування.
  5. Основні підходи до бізнес-планування у корпорації.

Лекція була проведена викладачем на високому науковому та навчально-методичному рівні і отримала схвальні відгуки. Присутні відзначили вміння лектора викладати навчальний матеріал послідовно, у доступній формі, майстерно утримувати увагу аудиторії протягом усього заняття. Тема лекції викладачем повністю розкрита. Демонстрація змістовних презентаційних слайдів посилила зрозумілість, логічність і повноту викладення матеріалу лекції.