Всі повідомлення від Олексій Ізосімов

Практичне заняття щодо використання Gantt Chart Template в ProjectManager

Практичне заняття щодо використання Gantt Chart Template в ProjectManager

15 березня 2024 року для здобувачів ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Публічне управління та адміністрування» Юрієм Зайцевим, молодшим науковим співробітником НДЦ “ЕкоУкраїна” ГО “Наукова установа “Цифрова агенція “Е-ЕКОЛОГІЯ”, аспірантом кафедри публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО “УМО” НАПН України, заступником директора з технічної експертизи Кропивницького дослідницько-проектного офісу цифрового розвитку, Team Leader at IntraNote, exTeam leader at Ciklum, Microsoft Certified® Developer було проведено практичне заняття щодо використання Gantt Chart Template в ProjectManager. До заходу долучились і члени студентського наукового гуртка «Підкорювачі наукових вершин», адже Gantt Chart Template (діаграма Ганта) – ідеальний інструмент длцця координації груп людей і одночасних цілей, а також для забезпечення виконання всіх аспектів плану у потрібний час. Шаблон діаграми Ганта […]

Співпраця з Головним управлінням статистики у м. Києві

Співпраця з Головним управлінням статистики у м. Києві

15 березня 2024 р., з метою підвищення статистичної грамотності серед молоді та в рамках співпраці Національної академії статистики, обліку та аудиту і Головного управління статистики у м. Києві, для студенів 2 курсу спеціальності “Маркетинг” Фахового коледжу бізнесу та аналітики НАСОА, к.е.н., доцентом, завідувачем кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці – Горобець О.О. за матеріалами Головного управління статистики у м.Києві, було проведено лекцію на тему «Внутрішня торгівля м. Києва товарами. Роздрібна та оптова». Інтерактивність лекції допомогла студентам ФКБА краще зрозуміти складні економічні процеси. З матеріалів Головного управління статистики у м. Києві студенти ознайомилися із динамікою товарообороту роздрібної торгівлі, основними показниками державного статистичного спостереження, зокрема обсягом  роздрібного продажу продовольчих товарів,  […]

Екскурсія в ІТ-компанію SoftServe

Екскурсія в ІТ-компанію SoftServe

15 березня 2024 року здобувачами рівня вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання спеціальності «Комп’ютерні науки» Національної академії статистики, обліку і аудиту та здобувачами освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Фахового коледжу бізнесу та аналітики, було проведено екскурсію в ІТ-компанію SoftServe. Модератор зустрічі: к.е.н., доцент кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці – Ставицький Олександр Вікторович. Сучасний світ переповнений технологіями, які змінюють наше сприйняття реальності та спосіб взаємодії з нею. Інформаційні технології проникають у всі сфери життя, революціонізуючи їх та вносячи значні зміни. Саме тому відвідування ІТ-компаній, де студенти можуть на власному досвіді побачити, як працюють інноваційні проекти та спілкуватися з професіоналами галузі, […]

Міждисциплінарна лекція «Особливості використання статистичних методів у соціологічних дослідженнях»

Міждисциплінарна лекція «Особливості використання статистичних методів у соціологічних дослідженнях»

18 березня 2024 р., в рамках вивчення дисципліни “Психологія та педагогіка”, для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня першого року навчання обліково-статистичного та фінансово-економічного факультетів НАСОА, традиційно було проведено міждисциплінарну лекцію «Особливості використання статистичних методів у соціологічних дослідженнях». К.пед.н., доцент, доцент кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних наук – Черушева Г.Б. спільно із к.е.н., доцентом, завідувачем кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці – Горобець О.О., разом зі студентами, розглянули питання вибіркових обстежень. В рамках лекції викладачі зосередили увагу на ролі та значенні міждисциплінарного підходу під час вивчення складних теоретико-практичних питань, а також за допомогою безлічі прикладів детально пояснили особливості вибіркового методу. Міждисциплінарний підхід дозволяє здобувачам вищої освіти ґрунтовно вивчати […]

Обговорення наукової роботи членів гуртка «Фінансист»

Обговорення наукової роботи членів гуртка «Фінансист»

20 березня 2024 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансист», яке було присвячене обговоренню наукової роботи членів гуртка в частині підведення проміжних підсумків та окреслення найближчих перспектив його роботи. Діяльність студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансист» спрямована на заохочення та всебічну підтримку наукової діяльності здобувачів вищої освіти, залучення їх на добровільних засадах до самостійної або колективної наукової роботи та досягнення поглибленого освоєння навчальних дисциплін фінансового спрямування освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». Зокрема, в поточному навчальному році члени студентського наукового гуртка опублікували понад 20 наукових тез; взяли участь та отримали призові місця в І етапі Всеукраїнських студентських олімпіад […]

Гостьові лекції – кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Гостьові лекції – кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Кафедрою фінансів, банківської справи та страхування 15 березня 2024 року розпочато цикл відкритих лекцій та семінарів з провідними фахівцями корпорації Linkos Group, компанії-розробника М.Е.Doc. Спікером виступив – Ігор Андрійови Аладьїн. Організаторами зустрічі виступили: кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Тищенко Дмитро Олександрович та керівник навчального центру корпорації Linkos Group – Кондратюк Марина Олександрівна. Під час перших двох занять була розглянута історія вітчизняного документообігу, особливості законодавства в цій сфері та еволюція електронного документообігу. Також студенти та викладачі кафедри набули практичний досвід по роботі з системою електронного документообігу М.Е.Doc. Були розглянуті особливості налаштування та інсталяції програми М.Е.Doc. У студентів та викладачів була можливість протестувати і перевірити основні характеристики […]

«Проблеми формування фіскальної політики економічного розвитку територій в умовах воєнного стану»

«Проблеми формування фіскальної політики економічного розвитку територій в умовах воєнного стану»

Відповідно до плану роботи кафедри фінансів, банківської справи та страхування на 2023–2024 навчальний рік, 13 березня 2024 року завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування д.е.н. професором Бондарук Таїсією Григорівною  було організовано та проведено науковий семінар на тему: «Проблеми формування фіскальної політики економічного розвитку територій в умовах воєнного стану». Активними учасниками наукового семінару були науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», в тому числі учасники студентського наукового гуртка – «Фінансист». Презентувавши доповідь Бондарук Т.Г. акцентувала увагу учасників заходу на особливостях фіскальної політики, обґрунтувала, що фіскальна політика в умовах війни потребує диверсифікації економіки як за рахунок оптимізації використання наявних ресурсів так і пошуку незадіяних. Висока […]

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Вища математика»

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Вища математика»

28 лютого на кафедрі статистики, ІТ та математичних методів в економіці було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Вища математика». До складу журі увійшли: Горобець О.О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри, голова журі; Ратушняк С. П. – доктор філософії (111 Математика), доцент кафедри, член журі; Ставицький О.В. – к.е.н., доцент кафедри, член журі; Лапіна П.С. – методист кафедри, секретар журі. Усього в І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Вища математика» взяли участь 22 здобувача вищої освіти. За підсумками Олімпіади Дипломом ІІ ступеня нагороджена Орлова Олександра – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (група 23.07). Вітаємо усіх учасників та […]

Міжнародне стажування

Міжнародне стажування

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Богріновцева Людмила Миколаївна, в рамках угоди про співпрацю між Національною академією статистики, обліку та аудиту та ВШТІП Академія прикладних наук (м. Познань, Республіка Польща), в період з 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року, пройшла міжнародне стажування на тему “Інноваційні освітні технології у підготовці фахівців з економіки, фінансів та обліку, банківської справи та страхування”. Метою стажування було вивчення сучасного досвіду організації міжнародних науково-освітніх заходів та ознайомлення з інноваційними освітніми технологіями. За результатами стажування Богріновцева Л.М. отримала сертифікат обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Вітаємо з успішним проходженням міжнародного стажування Богріновцеву Людмилу Миколаївну та сподіваємося на подальшу плідну […]

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

07.03.2024 р. кафедрою менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування НАСОА було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»). В Олімпіаді взяли участь здобувачі вищої освіти ІІІ та ІV курсів освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування». Конкурсне завдання складалося з двох блоків – тестові завдання, які передбачали комплексну перевірку рівня знань теоретичного матеріалу, а також практичні завдання на визначення вміння втілювати набуті знання на практиці. Роботи учасників олімпіади перевірило кваліфіковане журі у складі Лазоренко Л.В., завідувачки кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління, д.е.н., професор; Сафронової О.М., доцента менеджменту, маркетингу та публічного управління, кандидата наук з держ. управління, доцента; Мотузки О.М., доцента кафедри менеджменту, маркетингу та […]