Щоденні Архіви: 10.05.2024

Зустріч зі здобувачами вищої освіти «Фінанси, банківська справа, страхування»

Зустріч зі здобувачами вищої освіти «Фінанси, банківська справа, страхування»

З метою проведення контролю етапів виконання календарного плану написання кваліфікаційних робіт бакалаврів, за ініціативою завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування д. е. н., професора Таїсії Бондарук та гаранта ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти к. е. н., доцента Ірини Заїчко проведено зустріч зі здобувачами вищої освіти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня «Фінанси, банківська справа, страхування». Не зустріч були запрошені доценти кафедри: Людмила Богріновцева, Віта Федина, Юлія Ковернінська. На зустрічі обговорювалися питання проміжного контролю виконання кваліфікаційної роботи бакалавра, своєчасності подання звітів керівників про хід виконання здобувачами робіт, а також інші організаційні питання щодо підготовки до захисту КРБ. Зустріч була націлена на сприяння своєчасності та якості виконання […]