Новини

Методичний семінар «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи»

Методичний семінар «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи»

04 травня 2023 року старшим викладачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА Мельничук І. О.  було організовано та проведено методичний семінар на тему: «Позиковий капітал підприємства як джерело розвитку та просування бізнесу в умовах кризи». Активними учасниками методичного семінару були здобувачі вищої освіти – члени студентського наукового товариства «Фінансист», до складу якого входять проблемні групи «З проблем розвитку фінансової системи» та «З проблем розвитку банківської системи». Було розглянуто методичні засади управління структурою капіталу підприємства, висвітлено проблемні питання в управлінні структурою позикового капіталу в умовах сучасної кризи та запропоновано сучасні підходи до оптимізації структури капіталу підприємства.

Еразмус+

Еразмус+

Викладачі Національної академії статистики, обліку та аудиту  взяли участь у програмі міжнародної академічної мобільності ЕРАЗМУС+. Делегація Академії в складі проректора з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи С.В. Шульги; завідуючої кафедри фінансів, банківської справи та страхування Т.Г. Бондарук, доцента цієї кафедри І.В. Заїчко; доцентів кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління Н.А. Гринчак та О.М. Мотузки відвідали Університет Овідіус в м. Констанца (Румунія). Декан фінансово-економічного факультету В.В. Пархоменко перебувала в Інституті економіки та фінансів Жешувського університету (м. Жешув, Польща). Було проведено зустрічі з керівництвом та науковцями університетів, представниками офісу Еразмус+.  На зустрічах йшлося про результати освітньої, наукової та міжнародної діяльності й ключові напрями подальшої співпраці. Взято участь в міжнародній конференції «In a digital era through […]

П’ять важливих ідей в економіці: зустріч із провідним економістом Віктором Галасюком

П’ять важливих ідей в економіці: зустріч із провідним економістом Віктором Галасюком

21 квітня 2023 р. кафедрою статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці було проведено зустріч із Віктором Галасюком – українським економістом, громадським діячем, президентом Української асоціації Римського клубу, членом Наглядової ради Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ), членом-кореспондентом Всесвітньої Академії науки та мистецтва, доктором економічних наук. У рамках лекції здобувачі вищої освіти та професорсько-викладацький склад НАСОА мали нагоду спільно з лектором розглянути 5 важливих ідей в економіці, зокрема: Економіка VS Фізика Економічна спеціалізація VS Порівняльна перевага Вільна торгівля VS Протекціонізм Економічна інженерія VS Laissez-faire Сталий розвиток VS Економічне зростання Окрім глобальних економічних концепцій лекція була цікава та корисна ще й своєю мотиваційною складовою, що не аби як важливо у наш […]

«Науково-методичні підходи до організації дуального навчання»

«Науково-методичні підходи до організації дуального навчання»

20 квітня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та  страхування відбувся науковий семінар для науково-педагогічних працівників на тему: «Науково-методичні підходи до організації дуального навчання», модератором якого виступила к.е.н., доцент Ірина Заїчко. В умовах глобалізації інновативність і розвиток конкурентоспроможності економіки можливо підтримувати лише за наявності якісної системи освіти. Тому виникає необхідність запровадження нових підходів в організації підготовки фахівців на основі партнерства підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, одним з яких є дуальна освіта. Дуальна форма освіти – це освітній процес, що поєднує практичне навчання з частковою зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному освітньому закладі. Оскільки модернізація вищої освіти, поряд з іншими важливими аспектами, передбачає і побудову оптимальної моделі співпраці […]

«Функції менеджера в епоху BANI-світу: нові виклики»

«Функції менеджера в епоху BANI-світу: нові виклики»

18 квітня 2023 року кафедрою менеджменту, маркетингу та публічного управління було проведено науковий семінар на тему: «Функції менеджера в епоху BANI-світу: нові виклики». Активну участь у заході прийняли члени наукового студентського гуртка «Підкорювачі наукових вершин». В ході проведення заходу: розглянуто сутність BANI-світу, обговорено основні відмінності VACA- та BANI-світу; розглянуто якими навичками повинен володіти менеджер в епоху BANI-світу; охарактеризовано сучасного керівника епохи BANI-світу. Дякуємо модератору семінару, доценту кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління Мотузці Олені Миколаївні за такий цікавий та актуальний захід!

Студентська наукова конференція “The Use of Terminological Vocabulary in the Language of Professional Communication”

Студентська наукова конференція “The Use of Terminological Vocabulary in the Language of Professional Communication”

12 березня 2023 року кафедрою іноземних мов було проведено щорічну англомовну студентську наукову конференцію “The Use of Terminological Vocabulary in the Language of Professional Communication”. У конференції взяли участь студенти І-ІІІ курсів фінансово-економічного та обліково-статистичного факультетів. З доповідями виступили Маркітан Аліна, Трембовецька Єлизавета, Заярний Тимур, Іванова Анастасія, Артемчук Каріна, Королюк Катерина, Яцентюк Лариса, Гузенко Марія, Хандашко Меланія, Щеголь Софія, Острий Микита, Онацько Максим, Голішевський Максим, Павленко Ілля, Демидюк Роксолана. Студенти представили цікаві та інформативні презентації про актуальні проблеми сьогодення глобального та локального значення в економіці, підприємницькій діяльності, менеджменті тощо. Учасників студентської наукової конференції привітали завідувач кафедри іноземних мов, канд. філол. наук, доцент М.М. Горюнова, викладачі кафедри іноземних мов Національної академії […]

«Розв’язування статистичних кросвордів та ребусів»

«Розв’язування статистичних кросвордів та ребусів»

Відповідно до плану роботи студентського наукового гуртка «Аналітик» 11 квітня 2023 року кафедрою статистики, ІТ та математичних методів в економіці проведено тематичне практичне заняття зі студентами «Розв’язування статистичних кросвордів та ребусів». Викладачами кафедри було поінформовано здобувачів вищої освіти, що одним із обов’язкових завдань Всеукраїнської олімпіади зі статистики було творче завдання – статистичні кросворди. Учасники гуртка взяли активну участь у розв’язуванні запропонованих кросвордів та на відмінно справилися із завданнями. Слід відмітити найактивніших : Аліна Єременко Тетяна Карпенко Катерина Танчик Дар’я Вінцевська Дарина Табачук Тетяна Рояка Тетяна Пустовойтенко Як кажуть «В джазі лише дівчата»!

«Особливості емпіричних методів наукового дослідження»

«Особливості емпіричних методів наукового дослідження»

10 квітня 2023 року завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА д.е.н. професором Бондарук Т. Г.  було організовано та проведено методичний семінар на тему: «Особливості емпіричних методів наукового дослідження». Активними учасниками методичного семінару були здобувачі вищої освіти – члени студентського наукового товариства «Фінансист», до складу якого входять проблемні групи «З проблем розвитку фінансової системи» та «З проблем розвитку банківської системи». У засіданні прийняли активну участь представники обох проблемних груп наукового товариства. На семінарі керівник проблемної групи «З проблем розвитку фінансової системи» д.е.н. професор Бондарук Т. Г.  зазначила, що загальнонаукові теоретичні методи використовуються також і в емпіричних дослідженнях. До них належать аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, […]

Гостьова лекція на тему: Автоматизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності з використанням програмного забезпечення Дебет Плюс

Гостьова лекція на тему: Автоматизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності з використанням програмного забезпечення Дебет Плюс

03 квітня 2023 року Сергієм Мозговим, представником компанії «Дебет Плюс» була проведена гостьова лекція на тему: «Автоматизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності з використанням програмного забезпечення Дебет Плюс» для здобувачів вищої освіти третього та четвертого років навчання освітньо-професійної програми «Облік, аудит та оподаткування» в рамках вивчення освітньої компоненти Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні. Лектором розкриті питання щодо переваг використання програмного забезпечення Дебет Плюс порівняно із іншими ІТ програмами для бухгалтерії. Зосереджена увага на підсистемах і модулях ПЗ «Дебет Плюс», зокрема: банківські та касові операції; облік заробітної плати; облік запасів та необоротних активів; оренда рухомого (нерухомого) майна; облік бюджетних зобов’язань; облік продуктів харчування; облік МПШ; облік ПДВ; […]

Вітаємо Лазоренко Ларису Віталіївну!

Вітаємо Лазоренко Ларису Віталіївну!

Колектив Національної академії статистики, обліку та аудиту вітає з присвоєнням вченого звання професора доктору економічних наук, завідувачу кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління Лазоренко Ларисі Віталіївні! Бажаємо міцного здоров´я, втілення усіх творчих і наукових задумів, нових звершень!