Щомісячні Архіви: Листопад 2023

Гостьова лекція на тему: «Соціологія релігії»

Гостьова лекція на тему: «Соціологія релігії»

15 листопада в межах курсу «Соціологія» була прочитана гостьова лекція на тему: «Соціологія релігії» доктором філософських наук, професором, Віце-президентом Української асоціації релігієзнавців, виконавчим директором Центру релігійної інформації і свободи Української асоціації релігієзнавців Людмилою Филипович. Студенти ознайомились з теоретичними та практичними аспектами соціології релігії, її основними категоріями та методами соціологічних досліджень в галузі релігії. Особливий інтерес представила інформація щодо кількісного та якісного буття релігій в сучасному світі в цілому та в Україні зокрема.

Екскурсія до Музею Становлення української нації

Екскурсія до Музею Становлення української нації

23 листопада в рамках вивчення дисципліни «Історія держави і права України» студенти спеціальності 081 “Право” фінансово-економічного факультету НАСОА разом з доктором юридичних наук, професором кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних наук Корнієнком Петром Сергійовичем, організували цікаву екскурсію та лекцію до Музею Становлення української нації. В рамках екскурсії студентам розповідали про історію української нації від найдавніших часів до наших днів, про формування української державності, культуру, традиції, мистецтво, науку, спорт. Екскурсія проводилася за допомогою інтерактивних експонатів та мультимедійних презентацій.

«Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг»

«Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг»

23 листопада 2023 року на кафедрі обліку, аудиту та оподаткування відбулося чергове засідання студентського наукового товариства «Аудитор сучасності». Засідання було проведено у форматі Zoom-конференції у формі презентації та обговорення особливостей людських ресурсів як важливого компоненту системи управління якістю аудиторськими послугами. На засіданні студентського наукового товариства були присутні студенти  4 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування», викладачі кафедри обліку, аудиту та оподаткування. Учасники засідання обговорили основні вимоги Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» в частині розробки внутрішніх політик та процедур з контролю якості в частині формування та використання людських ресурсів. […]

«Вплив цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України»

«Вплив цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України»

23 листопада 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбувся науковий семінар на тему: «Вплив цифрових технологій на розвиток фінансового ринку України», модератором якого виступила к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Людмила Богріновцева. У науковому семінарі прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», в тому числі учасники студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансист». Презентувавши доповідь Людмила Богріновцева акцентувала увагу учасників заходу на основних напрямках та складових цифровізації фінансового ринку України, зокрема необанкінгу, блокчейні, фінансових екосистемах, криптовалюті, штучному інтелекті. Також проаналізувала сучасний стан діяльності фінтех-компаній на фінансовому ринку України та охарактеризувала зміни, що сталися на […]

«Основні теорії походження права»

«Основні теорії походження права»

В межах опанування студентами такої важливої форми публічного обміну думками, як дебати, 21.11.2023 відбулось практичне заняття у студентів першого курсу, спеціальності «Право» на тему «Основні теорії походження права». Цей різновид публічної дискусії учасники дебатів спрямовують на переконання у своїй правоті третьої сторони, а не одне одного. Тому вербальні та невербальні засоби, що використовуються учасниками дебатів, мають на меті отримання певного результату — сформувати у слухачів позитивне враження від власної позиції. Студенти сформулювали переконливі аргументи «за» і «проти» щодо кожної з теорій походження права. Спростовували позиції опонентів та робили висновки щодо того, яка з теорій є більш наближеною в нашій державі та які теорії не можуть існувати поодинці. Популярність дебатів в […]

Актуальність філософії психоаналізу в сучасному світі

Актуальність філософії психоаналізу в сучасному світі

Якщо ви – обдарована людина, це не означає, що ви щось отримали. Це означає, що у вас є щось, чим ви можете поділитися. Карл Гюстав Юнг Проблеми людини, її внутрішнього світу завжди викликали не менший інтерес філософів, ніж проблеми глобального розвитку, політики чи економіки. Це знайшло відображення у філософії психоаналізу, яка спробувала знайти та запропонувати вихід з глухого кута, в який на початок ХХ століття була поставлена філософська думка та людська культура в цілому. На черговому засіданні гуртка «Соціальне пізнання та особистість» студенти обговорювали актуальність філософії психоаналізу в сучасному світі та виділили основні причини цієї актуальності: Розуміння людської психіки: Багато концепцій, таких як безсвідоме, оборонні механізми та психосексуальний розвиток, залишаються важливими […]

Гостьова лекція з актуальних проблем економічної психології та поведінкової економіки в системі управління

Гостьова лекція з актуальних проблем економічної психології та поведінкової економіки в системі управління

13 листопада 2023 року за ініціативи доцента кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін Черушевої Г.Б., а також за участі декана фінансово-економічного факультету Пархоменко В.В., магістрантам освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в рамках вивчення курсу «Психологія управління» доктором психологічних наук, професором, провідним науковим співробітником Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, членом Виконавчої Дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) Оксаною Креденцер була проведена гостьова лекція на тему: «Економічна психологія та поведінкова економіка». Предметом розмови були актуальні проблеми економічної психології, роль економічної свідомості та економічної поведінки у їх взаємозв’язку, як впливових чинників економічної активності суб’єктів управління, які викликали жваву дискусію та обговорення. Лекторка зосередила увагу на розкриті багатьох аспектах […]

Питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України

Питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України

17 листопада 2023 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансист». Студентський науковий гурток «Фінансист» є активною спільнотою молоді, яка під керівництвом викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування постійно розвиває та реалізує свій науковий потенціал, беручи участь в наукових заходах не лише Національної академії статистики обліку та аудиту, але й за її межами. Цього разу на засіданні гуртка було обговорено питання державного кредиту та сучасного стану державного боргу України. Доповідали здобувачі другого курсу – Павленко Ілля та Гончарова Марія та здобувач третього курсу – Яцентюк Лариса. Особливу увагу дослідники приділили актуальному стану державного кредиту та державного боргу України, теоретичним та практичним аспектам боргової […]

Академічна доброчесність та основи академічного письма

Академічна доброчесність та основи академічного письма

20 листопада 2023 року канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов Діденко Наталія Миколаївна провела лекцію для здобувачів вищої освіти на тему «Академічна доброчесність та основи академічного письма». Тема лекції висвітлена в межах викладання дисципліни «Культура наукової мови» й передбачала ознайомлення із законодавчим визначенням поняття «академічна доброчесність», загальними принципами її забезпечення, шляхами дотримання академічної доброчесності викладачами та здобувачами вищої освіти. Лектор та студенти обговорили етичні принципи та визначені законом правила провадження академічної діяльності; законодавчі акти щодо забезпечення академічної доброчесності; вимоги до тексту, який містить результати академічної діяльності.

Удосконалення знань студентами Академії

Удосконалення знань студентами Академії

Окрім традиційних форм навчання у НАСОА активно використовують і неформальну освіту. Здобувачі вищої освіти із задоволенням отримують нові знання за допомогою курсів на платформі Prometheus, в рамках споріднених тем із навчальними дисциплінами. Так, майбутні статистики в рамках вивчення курсів “Вступ до Big Data”, “Цифровізація суспільства”, “Статистика ринків” за рекомендацією викладача дисциплін, к.е.н., доцента кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці Горобець О.О., поглибили свої знання щодо візуалізації даних, цифрових громад та підприємницької діяльності.