«Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг»

«Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг»

23 листопада 2023 року на кафедрі обліку, аудиту та оподаткування відбулося чергове засідання студентського наукового товариства «Аудитор сучасності». Засідання було проведено у форматі Zoom-конференції у формі презентації та обговорення особливостей людських ресурсів як важливого компоненту системи управління якістю аудиторськими послугами.

На засіданні студентського наукового товариства були присутні студенти  4 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування», викладачі кафедри обліку, аудиту та оподаткування. Учасники засідання обговорили основні вимоги Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» в частині розробки внутрішніх політик та процедур з контролю якості в частині формування та використання людських ресурсів.

Зазначена презентація актуальних питань щодо розробки внутрішніх політик та процедур контролю якості використання людських ресурсів дозволяє студентам зрозуміти взаємозв’язок між компонентами системи управління якістю в аудиторських компаніях, сприяє формуванню у студентів практичних навиків та умінь у формуванні внутрішніх політик та процедур контролю якості в частині найму, розвитку компетенції, оцінки ефективності та стимулювання персоналу аудиторської фірми.