Наукові результати здобувачів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

Наукові результати здобувачів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у 2020/2021 навчальному році відбувається на базі Чернігівського національного технічного університету «Чернігівська політехніка». Наша Національна академія статистики, обліку та аудиту також взяла участь у Конкурсі. Маємо зауважити, що подана на Конкурс наукова робота є результатом, який отримано в межах угоди про співпрацю та здійснення спільних наукових досліджень із закладом вищої освіти Миколаївським національним аграрним університетом.

Наукове дослідження з тематики конкурсних робіт здійснювалося здобувачами освіти протягом навчального року: Філішиним Максимом (НАСОА) та Цибулькіною Анастасією (МНАУ) під керівництвом двох наукових керівників: д.пед.н., професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри «Обліку та оподаткування» Національної академії статистики, обліку та аудиту – Теловатої Марії Теодозіївни і д.е.н., професора, завідувача кафедри «Обліку та оподаткування» Миколаївського національного аграрного університету – Дубініної Марини Вікторівни.

Підтвердженням спільного наукового дослідження двох здобувачів (Філішина Максима і Цибулькіної Анастасії) є проведені та впроваджені дослідження, опубліковані спільні наукові публікації, тези де відображено основні результати теми дослідження, а також участь у студентських конференціях, наукових заходах різного рівня, зокрема з неформальної освіти.

За результатами засідання 25 березня Галузева конкурсна комісія затвердила рейтинговий список студентських наукових робіт, поданих на II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Так, на Конкурс було подано 130 студентських робіт із ЗВО України. Наукова робота здобувачів освіти: Філішина Максима (НАСОА) та Цибулькіної Анастасії (МНАУ) у цьому рейтингу посіла 11 місце, тобто пройшла до фінального змагання – підсумкової науково-практичної конференції, яка відбудеться 15 квітня 2021 року у форматі онлайн-відео зв’язку.

Бажаємо авторам студентської наукової роботи – Філішину Максиму та Цибулькіній Анастасії, їх керівникам – професору Теловатій Марії Теодозіївні та професору Дубініній Марині Вікторівні на підсумковій конференції вдалого виступу, цікавої презентації та отримання бажаного результату!