Запрошуємо взяти участь у фаховому збірнику «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми, теорії, методології, організації»

Запрошуємо взяти участь у фаховому збірнику «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми, теорії, методології, організації»
Тривалість: -
Місце проведення: ауд. 605, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, 04107

Шановні колеги! Кафедра бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту запрошує вас взяти участь у написанні наукових статей у фаховому збірнику «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми, теорії, методології, організації» №2(17), присвяченому 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку НАСОА.

До участі для написання статей запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі.

Для публікації рукопис наукової статті необхідно надіслати до 20 листопада 2016 року
в електронному вигляді.

Вимоги

Вимоги до змісту та оформлення статей у збірнику наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації».

До збірника приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших видання. Кількість авторів – не більше трьох.

 • Зміст статей повинен відповідати тематичній спрямованості збірника, сучасному науково-технічному рівню, а також новим вимогам, викладеним у постанові президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1.
  • Обсяг рукопису – 8-16 друкованих сторінок з двома-трьома ілюстраціями (графіками). На початку статті слід зазначити: прізвище, ім’я та по батькові (ініціали) автора співавторів, науковий ступінь, вчене звання, назву установи.
  • Матеріали подаються в електронному форматі та роздрукованому вигляді, набрані в текстовому редакторі MS Word. Формат А-4, шрифт – Times New Roman 16 кегелем, інтервал 1,5, всі поля зеркальні, верхнє поле 2 см., нижнє поле 3 см.
  • Стаття має привертати увагу до актуальної проблеми і пропонувати шляхи її розв’язання. У кінці статті необхідно подати список використаних джерел, який має бути оформлений за формою 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті» (Наказ ВАК від 26.01.2008 №63).
 • Таблиці, графіки, рисунки й схеми повинні бути пронумеровані та мати назву. Посилання на джерела інформації є обов’язковими.
 • До статті додаються: розширена анотація українською, російською та англійською мовами, ключові слова теми дослідження.
 • Вартість публікації наукової статті у фаховому збірнику – 30 грн за одну сторінку.
 • Стаття повинна бути підписана автором (авторами).
 • Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті.

Авторські примірники збірників будуть відправлені на поштові адреси, вказані авторами наукових статей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *