Щоденні Архіви: 28.03.2024

«Цифрові технології у сфері державних фінансів»

«Цифрові технології у сфері державних фінансів»

27 березня 2024 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування було проведено науковий семінар на тему: «Цифрові технології у сфері державних фінансів». Модератором заходу виступила к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Юлія Ковернінська. Участь в обговоренні тематики наукового семінару взяли науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», в тому числі учасники студентського наукового гуртка кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Фінансист». В процесі доповіді Юлія Ковернінська акцентувала увагу учасників заходу на розумінні сучасного поняття GovTech, що виражає ключові засади використання цифрових технологій у сфері державних фінансів. Також викладач проаналізувала актуальні дані щодо оцінки розвитку GovTech в Україні та світі, шляхом представлення динаміки індексу […]

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування»

Необхідною умовою підвищення якості вищої освіти є перманентний моніторинг освітньо-професійних програм з ціллю покращення їх наповнення в умовах динамічних змін в суспільстві та відповідно до потреб ключових стейкхолдерів і здобувачів вищої освіти. Саме тому 27 березня 2024 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа та страхування». Модераторами заходу виступили гаранти ОПП: д. е. н., професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таїсія Григорівна Бондарук та к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування […]