Щоденні Архіви: 01.03.2024

Захист звітів переддипломної практики бакалаврів

Захист звітів переддипломної практики бакалаврів

Сьогодні, 01.03.2024 року, в перший день весни, на кафедрі менеджменту, маркетингу та публічного управління відбувся захист звітів переддипломної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Базами переддипломної практики були органи державної влади, місцевого самоврядування, відділи та служби підприємств усіх форм власності, у тому числі підприємств міського господарства, з якими Академією укладено договори про проведення практики або ті, від яких є письмові підтвердження про надання місць практики. Здобувачі вищої освіти вкотре продемонстрували здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації та до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.

«Про що говорять дані?»

«Про що говорять дані?»

29 лютого на кафедрі статистики, ІТ та математичних методів в економіці відбулося засідання студентського наукового гуртка «Аналітик» за участі здобувачів рівня вищої освіти другого року навчання освітньої програми «Прикладна статистика та бізнес-аналітика». Засідання проводили завідувач кафедри, к.е.н., доцент – Горобець О.О. та к.е.н., доцент, доцент кафедри – Червона С.П. Учасники гуртка розглянули цікаву та актуальну тему, яка пов’язана із статистичною грамотністю «Про що говорять дані?». За підсумками засідання Червона С.П. акцентувала увагу на ролі та значенні розуміння даних, на уміннях їх збирання, аналізу та моделювання, які здобувачі вищої освіти набувають в НАСОА.