Захист звітів переддипломної практики бакалаврів

Захист звітів переддипломної практики бакалаврів

Сьогодні, 01.03.2024 року, в перший день весни, на кафедрі менеджменту, маркетингу та публічного управління відбувся захист звітів переддипломної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Базами переддипломної практики були органи державної влади, місцевого самоврядування, відділи та служби підприємств усіх форм власності, у тому числі підприємств міського господарства, з якими Академією укладено договори про проведення практики або ті, від яких є письмові підтвердження про надання місць практики.

Здобувачі вищої освіти вкотре продемонстрували здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації та до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.