Презентація магістерської програми на факультеті «Обліку та аудиту»

Презентація магістерської програми на факультеті «Обліку та аудиту»

2 червня 2016 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту для студентів – бакалаврів факультету «Облік та аудит» проводилася презентація магістерської програми «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю», яка відповідає державним стандартам вищої освіти і європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в НАСОА у рамках реалізації Болонського процесу і складена з акцентом на: ціль, завдання, орієнтацію, унікальність.

З вступним словом до студентів звернувся декан факультету «Обліку та аудиту», д.е.н., професор Пилипенко О.І. У своєму виступі, він підкреслив важливість вибору магістерської програми кожним студентом, яка розрахована для впровадження у професійну підготовку майбутніх фахівців галузі знань 07«Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Розробник магістерської програми «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» – завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.пед.н., професор Теловата М.Т. зосередила увагу присутніх на знання, вміння та навички, отримані під час навчання випускниками магістерської програми, що дозволять їм працювати в якості:

  • фінансових директорів та інших висококваліфікованих фахівців і керівників у бухгалтерських, фінансових та аналітичних службах організацій (фірм) різних галузей і форм власності;
  • податкових консультантів і незалежних консультантів в області бухгалтерського обліку, аналізу, оподаткування та аудиту;
  • провідними бухгалтерами в управліннях (департаментах) бухгалтерського обліку міністерств, відомств.

Висока професійність викладацького складу кафедри бухгалтерського обліку є гарантом підготовки фахівців нової генерації, вільних у своєму світогляді від догм, які добре розуміються на особливостях теперішнього і майбутнього економічного розвитку країни, мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Під час презентації магістерської програми, всім присутнім були роздані ознайомлювальні матеріали. Запрошуємо всіх бажаючих, з дипломом бакалавра, вступати на магістерську програму «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю».

Зробіть свій вибір – все у ваших руках!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *