Пилипенко Олексій Іванович

Пилипенко Олексій ІвановичОлексій Іванович Пилипенко – декан Обліково-статистичного факультету, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, доктор економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Національний аграрний університет.

Тема дисертаційного дослідження: «Облік та аналіз власного капіталу».

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Житомирський державний технологічний університет.

Тема дисертаційного дослідження: «Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація».

На кафедрі працює з 2006 року.

Загальний науково-педагогічний стан – 16 років.

Нагороди

Підвищення кваліфікації, стажування

 • Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004973-21 від 26.11.2021 р., 210 год.)
 • Національний педагогічний університет ім.Драгоманова (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС 02125295/039720-17 від 6.11.2017 р., 108 год )

Міжнародне стажування

 • Вища банкова школа, м. Познань, Польща, за програмою «Erasmus+ по мобільності персоналу», 21-25.01.2019 р. (сертифікат про підвищення кваліфікації від 25.01.2019 р.)

Участь у професійних/громадських об’єднаннях за спеціальністю

Сфера наукових інтересів

 • Застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, бухгалтерський облік та його вплив на економічну безпеку підприємства.

Викладає курси

 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Публікації

Опубліковано більше 100 наукових праць, в тому числі  1 одноосібна монографія,  розділи у 4 колективних монографіях.

Участь у наукових проєктах

 • Виконавець НДР «Облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0119U000682, термін виконання 03.2019-03.2024 рр.)
 • Виконавець НДР «Обліково-аналітичне забезпечення та контроль діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 0118U005283, термін виконання 10.2018 – 10.2023 рр.)

Володіння іноземними мовами

 • Англійська мова.

Адміністративна робота

 • Декан обліково-статистичного факультету НАСОА.

Додаткова інформація

 • Член Громадської організації «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД»

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 206, Факультет обліку та аудиту, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-58

e-mail: OIPilipenko@nasoa.edu.ua