fbpx

Пилипенко Олексій Іванович

Пилипенко Олексій Іванович.Олексій Іванович Пилипенко – декан Обліково-статистичного факультету, професор кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, доцент, голова Вченої ради факультету.

2001 року закінчив економічний факультет Національного аграрного університету за спеціальністю «Облік та аудит».

Кандидатську дисертацію захистив 2005 року, докторську дисертацію на тему «Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація» – 2011 року.

Пилипенко О. І. входить до складу Спеціалізованої Вченої ради НАСОА зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), є членом Вченої ради НАСОА, головою Вченої ради обліково-статистичного факультету, членом Редакційної колегії фахового видання «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації», та членом Редакційної колегії збірника студентських наукових тез Всеукраїнської студентської наукової конференції: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація».

Сфера наукових інтересів

  • Облік корпоративних прав в системі бухгалтерського обліку.

Публікації

Публікації представлено за посиланнями:

ORCID ID: –

Загальний науково-педагогічний стаж – 11 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 206, Факультет обліку та аудиту, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-58

e-mail: Olexiy_17@meta.ua