В НАСОА відбувся круглий стіл, присвячений розвитку бухгалтерського обліку в Україні

В НАСОА відбувся круглий стіл, присвячений розвитку бухгалтерського обліку в Україні

В Національній академії статистики, обліку та аудиту відбувся круглий стіл на тему «Розвиток бухгалтерського обліку в Україні: теорія, історія, перспективи».

Організаторами круглого столу виступили кафедра теорії бухгалтерського обліку спільно з кафедрою аудиту та кафедрою бухгалтерського обліку НАСОА.

Подія відбулась 20 жовтня 2015 року і була приурочена 65-річчю професора кафедри теорії бухгалтерського обліку Пархоменка Валерія Миколайовича – відомої людини в світі бухгалтерського обліку, доктора економічних наук, професора, Заслуженого економіста України.

18 жовтня 2015 року свій Ювілей відзначив відомий вчений і методолог у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, основоположник створення системи бухгалтерського обліку сучасної України, активний сподвижник становлення незалежного аудиту в Україні, почесний член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, професор кафедри теорії бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту – Валерій Миколайович Пархоменко.

Вела засідання доктор економічних наук, професор Малюга Наталія Михайлівна.

Метою круглого столу було обговорення актуальних проблем бухгалтерського обліку науково-педагогічними працівниками разом зі студентами, аспірантами та докторантами; сприяння підвищенню престижу бухгалтерської професії в сучасному суспільстві.

У засіданні круглого столу взяли участь: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр факультету обліку та аудиту, професорсько-викладацький склад, студенти, аспіранти, докторанти НАСОА, а також гості з інших ВНЗ і організацій: Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національної академії аграрних наук, Вінницького фінансово-економічного університету, Житомирського державного технологічного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ), Національного університету державної податкової служби (м. Ірпінь), газети «Все про бухгалтерський облік», МГО «Янг Дженерейшн» (Young Generation), ТОВ «Ес.-Сі.-Ай.-Консалтинг», ТОВ «Сент-Медіком».

Про доповіді заявили 24 учасники, взяли учать 45 осіб, було проголошено й обговорено 10 доповідей.

Відкрив засідання Ректор НАСОА – доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України Осауленко Олександр Григорович, який побажав учасникам плідної роботи та привітав Валерія Миколайовича Пархоменка з 65-річчям.

Доповідь «Розвиток бухгалтерського обліку в Україні» проголосив ювіляр – Валерій Миколайович. Вчений зосередив увагу на основних напрямах розвитку бухгалтерського обліку в Україні в спектрі стратегії економічного розвитку бізнесу, серед яких: розширення переліку об’єктів бухгалтерського обліку; трансформація основної мети фінансової звітності; застосування МСФО та зміна концептуальних підходів до організації та ведення бухгалтерського обліку; удосконалення нормативного регулювання бухгалтерського обліку; підвищення рівня підготовки облікових кадрів через удосконалення управлінської компоненти та розвиток професійного судження; удосконалення організації бухгалтерського обліку в частині розширення повноважень бухгалтерів шляхом їх участі в управлінні; використання можливостей бухгалтерського обліку для вирішення завдань економічного розвитку на мікро- та макрорівні.

Декан факультету економіки АПК Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту в АПК Коцупатрий Михайло Миколайович звернув увагу на питання вдосконалення обліку пайового капіталу у виробничих кооперативах.

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, віце-президент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України Жук Валерій Миколайович розповів про основні аспекти застосування інституціональної теорії у вирішенні проблем розвитку бухгалтерського обліку.

Від імені Федерації бухгалтерів і фінансистів АПК разом з начальником відділу ННЦ «ІАЕ» кандидатом економічних наук, старшим науковим співробітником Мельничуком Борисом Вікторовичем вручив Пархоменку Валерію Миколайовичу медаль Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК «За професійні заслуги II ступеня».

Шеф-редактор газети «Все про бухгалтерський облік» Степовий Олександр Георгійович висловив свій погляд на перспективи бухгалтерського обліку з урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства та економіки. Звернув увагу на роль сучасного бухгалтера та вимоги до нього – обов’язкове знання сучасних інформаційних технологій та фахових іноземних мов, як мінімум економічної англійської.

Історичний екскурс щодо розвитку бухгалтерського обліку на теренах України та інших держав зробила в своєму виступі кандидат економічних наук, доцент, докторант Житомирського державного технологічного університету, директор ТОВ «Ес.Сі.Ай.-Консалтинг» Боримська Катерина Павлівна.

На питаннях філософського аналізу методів наукового пізнання зосередив увагу доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін НАСОА, заслужений працівник освіти України Надольний Іван Федотович. Пізнавальним для всіх учасників було трактування Іваном Федотовичем поняття методології в гносеологічній та праксеологічній площинах, зважаючи на те, що люди в своїй діяльності використовують це поняття як при здійсненні наукових досліджень, так і працюючи у департаментах методології, наприклад, бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Студентка НАСОА (IV-й курс, напрям підготовки «Облік та аудит»), заступник голови МГО «Янг Дженерейшн» Черненька Вікторія Василівна у своєму виступі звернула увагу присутніх на одне із нагальних практичних питань, що стосуються майже кожного, – податок на нерухомість – підвищення податку на нерухомість як стимул затримки введення в експлуатацію житлових будинків: обліковий аспект.

Інтегрованому обліку як інформаційній системі управління підприємницькою діяльністю присвятив свій виступ доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту НАСОА Корінько Микола Данилович.

У дискусію щодо елементів інтегрованого обліку вступив доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор ЖДТУ, завідувач кафедри обліку та аудиту Вінницького фінансово-економічного університету Бутинець Франц Францович. Вчений свою увагу зосередив на бюджетуванні як складовій підсистемі інтегрованого бухгалтерського обліку.

Підсумок круглого столу з виступом «Облікова парадигма XXI століття: підходи та інтерпретації» підвів доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи НАСОА Шевчук Володимир Олександрович. Вчений наголосив на трьох точках опори (основах) такої парадигми: перша – теоретична економія, яка в XXI ст. має розглядатись як синтез фізичної, заснованої на природничих засадах, і політичної економії, прикметникова ознака якої розкриває її сутність; друга – облік як складова управління – враховуючи, що основою управління можна вважати кібернетику, то базуючись на економічній теорії можна говорити про синтез фізичної економії та кібернетики (Сергій Подолинський та Броніслав Трентовський – XIX ст., академік Володимир Вернадський та Норберт Вінер – перша половина XX ст., академік Віктор Глушков і Микола Руденко – друга половина XX ст.); третя – новітня методологія обліку, яка має базуватися на метрології, сполученій з фізичною економією, де еталоном вартості виступатиме тонна або центнер пшениці. Український подвижник фізичної економії Герой України Микола Руденко визначав сучасну світову економічну науку як таку, «від якої залежить життя на Землі», а також був науково переконаним, що запровадження тонни (або центнера) пшениці як еталона вартості дозволятиме урятувати від голодної смерті сотні мільйонів землян. З огляду на це вважаємо, що бухгалтерський облік у ХХІ ст. має розвиватися в руслі формування й утвердження рятівного економічного знання.

Під час обговорення питань учасники круглого столу дійшли висновку про доцільність організації та проведення подібних заходів, про необхідність пропаганди бухгалтерської професії, відзначення Міжнародного дня бухгалтера 10 листопада 2015 року, привітали присутніх представників сфери статистики з професійним святом – Міжнародним днем статистики.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *