Осауленко Олександр Григорович

OsaulenkoОлександр Григорович Осауленко – ректор, доктор наук з державного управління, професор, академік НАН України за спеціальністю «Статистика», заслужений економіст України, професор.

Народився 2 січня 1951 року на Черкащині. Вищу освіту здобув у Київському інституті народного господарства ім. Д.С.Коротченка (нині – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), який закінчив у 1974 році за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації».

Після навчання в аспірантурі його життя пов’язане з роботою в органах державної статистики, де він пройшов шлях від завідувача відділу Обчислювального центру статистичного управління м.Києва до Міністра статистики України, а потім голови Державного комітету статистики та голови Державної служби статистики України. В цілому систему органів державної статистики очолював упродовж 18 років.

Олександр Григорович Осауленко – визнаний в Україні та за її межами фахівець у галузі статистики та державного управління. Ним розроблені теоретичні засади створення ефективної системи управління розвитком і функціонуванням державної статистики в сучасних умовах, методичні рекомендації щодо удосконалення стратегічного та поточного планування, управління статистичною діяльністю, запропоновані відповідні форми і методи організації цього процесу, що стало основою реформування вітчизняної державної статистики відповідно до міжнародних стандартів.

Наукові досягнення

Олександр Григорович є автором близько 200 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій та навчальних посібників. Його наукові доробки стали теоретико-методологічною основою для підготовки довгострокових програм розвитку вітчизняної статистики та удосконалення статистичного забезпечення управління на державному й регіональному рівнях, отримали практичне втілення в низці законодавчих та інших нормативно-правових актів. Під його керівництвом захищено 6 докторських та низка кандидатських дисертацій.

Нагороди

За багаторічну плідну діяльність, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розбудову національної статистики Олександр Григорович нагороджений:

  • Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня;
  • Орденами «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів;
  • Медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва»;
  • Подякою Президента України;
  • Почесною грамотою Кабінету Міністрів України;
  • Нагрудним знаком «Почесний працівник статистики України».

Під керівництвом Олександра Григоровича Осауленко створено Національну академію статистики, обліку та аудиту, Науково-технічний комплекс статистичних досліджень. Він входить до складу редколегій фахових видань «Економіка України», «Статистика України», «Прикладна статистика: проблеми теорії та практики», «Університетські наукові записки», є членом Спеціалізованої вченої ради Національної академії статистики, обліку та аудиту, вчених рад Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, Науково-технічного комплексу статистичних досліджень Держстату України.

Здобутки Олександра Григоровича Осауленка визнано міжнародною спільнотою. Він був офіційним представником України у Статистичній комісії ООН, Комісії ООН з народонаселення та розвитку, головував у Раді керівників статистичних служб держав-учасниць СНД, тричі обирався членом Бюро Конференції європейських статистиків.

  • Володіє українською та російською мовами вільно, англійською читає та розмовляє, іспанською та німецькою — зі словником;
  • Особисті захоплення: карате, теніс;
  • Одружений, має двох дочок та сина.