Щоденні Архіви: 24.05.2022

Обговорюємо ОПП: Методичний семінар кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Обговорюємо ОПП: Методичний семінар кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Методичні семінари є важливим елементом діяльності кафедри фінансів, банківської справи та страхування, формою науково-методичної роботи і мають на меті підвищення якості освіти та професійної майстерності викладачів. 19.05.2022 р. відбувся методичний семінар кафедри за результатами моніторингу якості освітньо-професійної програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». На методичному семінарі обговорили:  актуальні питання організації навчально-виховного процесу; підходи до розв’язання існуючих проблем підвищення якості освіти та професійної майстерності викладачів; пропозиції щодо удосконалення та внесення змін до освітньо-професійної програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік, аудит і оподаткування»

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Облік, аудит і оподаткування»

23 травня 2022 року на кафедрі обліку, аудиту та оподаткування в онлайн режимі відбулось обговорення проєкту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Облік, аудит і оподаткування» за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Гарант сфокусувала увагу присутніх на унікальності освітньо-професійної програми, її перевагах, наголосила про внесені зміни та доповнення, запровадження нових освітніх компонентів, враховуючи результати моніторингу якості освіти здобувачів вищої освіти та вимоги сучасного ринку праці. Після цього учасники обговорення висловили свої враження щодо якості освітньої діяльності за даною ОПП та внесли свої пропозиції з удосконалення проєкту. Дискусія була цікавою та конструктивною. Підсумком засідання стало рішення про оприлюднення проекту ОПП «Облік, аудит і оподаткування» […]