Міжнародна наукова конференція у Львові

Міжнародна наукова конференція у Львові

20-21 травня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка на економічному факультеті відбулася XXIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України».

Всього було за реєстровано 128 учасників. До Львову було відряджено й студентів Національної академії статистики, обліку та аудиту: Півньову Оксану (ІІІ курс, напрям підготовки «Облік і аудит») та Черненьку Вікторію (ІV курс, напрям підготовки «Облік і аудит»).

Робота конференції була проведена за такими секціями:

 • міжнародної економіки;
 • банківського та страхового бізнесу;
 • економіки підприємства;
 • економічної теорії;
 • економіки України;
 • кібернетики та математичних методів в економіці;
 • інформаційних систем у менеджменті;
 • менеджменту;
 • маркетингу;
 • обліку та аудиту;
 • статистики;
 • фінансів, грошового обігу та кредиту.

До секції економічної теорії було включено Черненьку Вікторію з темою доповіді: «Методичні аспекти дослідження передумов глобалізації економіки України», науковий керівник к.е.н., доц., в.о. завідувача кафедри фундаментальних економічних дисциплін О.Ю. Гулевич.

До секції економіки України було включено студентку Півньову Оксану з доповіддю: «Сучасний стан та проблеми утилізації побутових відходів в Україні», науковим керівником якої була ст. викладач кафедри фундаментальних економічних дисциплін Г.М. Луньова.

Студенток НАСОА було запрошено до виступу на пленарному засіданні, де вони достойно представили Академію, а також висвітлили всю проблематику своїх доповідей, які викликали активне обговорення після викладу матеріалу.

Декану економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка було вручено збірники матеріалів конференцій, які проводяться щорічно в НАСОА. Також студентки представили останній випуск Наукового вісника НАСОА, що видається Академією. Було запропоновано активно долучатися до міжвузівської співпраці та в подальшому брати участь у конференціях НАСОА і обов’язково публікуватися в збірниках як студентам так і професорсько-викладацькому складу.

Після пленарного засідання та роботи в секціях іногороднім студентам було проведено екскурсію найцікавішими історичними місцинам міста Лева.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *