Круглий стіл «Сучасні види навчання при викладанні дисциплін професійно-практичного циклу у ВНЗ»

Круглий стіл «Сучасні види навчання при викладанні дисциплін професійно-практичного циклу у ВНЗ»

28 грудня 2015 року відбувся круглий стіл на тему: «Сучасні види навчання при викладанні дисциплін професійно-практичного циклу у ВНЗ» для професорсько-викладацького складу кафедр: «Бухгалтерського обліку», «Теорії бухгалтерського обліку» та «Аудиту».

Науковий керівник круглого столу – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Теловата Марія Теодозіївна. Такі зустрічі стали традиційними на кафедрі, адже дають змогу ознайомитися з новими методами, які широко використовують фахівці в європейських країнах, обмінятися практичним досвідом, проанонсувати нову фахову літературу та зміни (нововедення) в нормативно-правовій базі.

Теловата М.Т. зосередила увагу присутніх на необхідність підвищення рівня економічної освіти, яка потребує розробки стратегії і тактики викладання дисциплін професійно-практичного циклу.

В сучасних умовах підготовка фахівців з обліку та аудиту вимагає від викладачів уміння з успіхом передавати свої знання та навички студентам, які максимально спрямовані на майбутні фахові потреби. Необхідно формувати високий рівень загальної культури та професійної компетентності.

Активними учасниками обговорення виступили викладачі кафедри теорії бухгалтерського обліку (Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Пархоменко В.М., кандидат економічних наук, доцент Цвєткова Н.М.) та кафедри бухгалтерського обліку (кандидат економічних наук, доцент Ільченко О.О., кандидат економічних наук, доцент Курило Г.М., кандидат економічних наук Юрченко О.А.).

Проблеми, які обговорювалися учасниками круглого столу:

  • Економічна наука і вища обліково-економічна освіта – нерозривні складники сучасного навчального процесу.
  • Існуючі проблеми з удосконалення проходження виробничої та переддипломної практик у студентів III-V курсів.
  • Зміни в методичних рекомендаціях щодо написання магістерських робіт студентів із спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».

Круглий стіл викликав неабияку цікавість серед викладачів кафедр, пройшов в атмосфері психологічного балансу, емоційного комфорту, згуртованості і гармонійних відносин.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *