Юрченко Олександр Анатолійович

Фото: Юрченко Олександр Анатолійович.Олександр Анатолійович Юрченко – директор Коледжу бізнесу та аналітики, доцент кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук.

2010 року закінчив Національну академію статистики, обліку та аудиту, факультет обліку та аудиту.

Закінчив аспірантуру за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Кандидатську дисертацію захистив у 2015 році на тему: «Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат іншої операційної діяльності».

Сфера наукових інтересів

 • Сучасні питання та проблеми обліку та звітності податкових розрахунків.

Олександр Анатолійович – вчений секретар кафедри «Обліку та оподаткування», координатор студентської конференції імені О.С. Бородкіна та внутрішньої олімпіади з обліку та оподаткування, член Вченої ради НАСОА, відповідальний секретар збірника наукових тез Всеукраїнської наукової конференції.

Загальний науково-педагогічний стаж – 7 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39

e-mail: alexdekan@ukr.net

Нагороди

 • Грамота Київської міської державної адміністрації (2015р.);
 • ГРАН-ПРІ «Почесний випускник НАСОА» (2016р.).

Публікації

Має понад 35 публікацій, найбільш відомі з яких: навчальний посібник з Грифом МОН: «Практикум з фінансового обліку – 1» (2012 р.); «Фінансовий облік-1 у схемах і таблицях» (2017р.), а також для практичних занять – «Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу Фінансовий облік-І» (2013 р.2014р.), «Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу Облік і звітність в оподаткуванні» (2013 р.), «Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу Облік оплати праці» (2014 р., 2015р.).

 • Юрченко О. А. Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій / О. А. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит – К., 2015. – Вип. 7. – С. 42-50.
 • Юрченко О. А. Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності / О. А. Юрченко // Економічний часопис. – 2013. – ХХІ, № 1–2 (2). – С. 52–55.
 • Юрченко О. А. Особливості відображення інших витрат операційної діяльності у фінансовій та внутрішній звітності / О. А. Юрченко // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 62–67.
 • Юрченко О. А. Витрати іншої операційної діяльності: склад і класифікація / О. А. Юрченко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 1 (12). – С. 429–442 .
 • Юрченко О. А. Роль і місце бухгалтерського обліку та контролю в системі управління витратами іншої операційної діяльності / О. А. Юрченко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – К., 2014. – Випуск 2 (13). – С. 245–260.
 • Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу «Фінансовий облік – І» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Уклад.: д. пед. н. професор Теловата М.Т., д. е. н. професор Пантелеєв В.П., к. е. н. доцент Шпак В.А., асистент Юрченко О.А – Київ: НАСОА, 2012. – 210с.
 • Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу «Облік оплати праці» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Уклад.: д. пед. н. професор Теловата М.Т., асистент Юрченко О.А – Київ: НАСОА, 2013. – 93с.
 • Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу «Фінансовий облік – І» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Друге видання доповнене і перероблене / Уклад.: д. пед. н. професор Теловата М.Т., асистент Юрченко О.А – Київ: НАСОА, 2014. – 207с