XIV всеукраїнська наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

XIV всеукраїнська наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

25 березня 2016 року відбулася XIV всеукраїнська наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація», присвячена пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930 – 14.03.2002).

З вітальним словом до учасників конференції звернувся голова організаційного комітету конференції, ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Олександр Григорович Осауленко. У своєму виступі він підкреслив важливість заходу для подальшого розвитку науки та використання надбань науковців у процесі підготовки кадрів у вищих навчальних закладах України.

Власними напрацюваннями з питань планування навчального процесу підготовки фахівців з обліку та аудиту освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр поділився Анатолій Григорович Загородній – професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка».

Результати власних досліджень стосовно потреби суб’єктів господарювання в отриманні практичних знань майбутніми працівниками – випускниками вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і аудит» висвітлив ректор Львівської комерційної академії, професор Петро Олексійович Куцик.

Виступ Ігоря Йосафатовича Яремка професора кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» був присвячений питанням відображення капіталу підприємства в обліку та звітності.

Завідувач кафедри обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету професор Франц Францович Бутинець поділився спогадами про співпрацю із заслуженим діячем науки і техніки України, професором Олексієм Сергійовичем Бородкіним. Також зупинився на окремих питаннях підготовки наукових кадрів в системі вищих навчальних закладів України.

Старший науковий співробітник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Сергій Петрович Кулицький висвітлив питання впливу інформаційно-психологічних факторів на розвиток валютно-грошових відносин в Україні.

У своєму виступі Любомир Миколайович Пилипенко, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», навів результати власних досліджень та пропозиції стосовно напрямів гармонізації систем бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національної академій статистики, обліку та аудиту Вадим Іванович Одноволик розповів про адаптивний контролінг з точки зору кібернетичної системи управління підприємством в умовах кризи.

Докторант Київського національного торговельно-економічного університету Світлана Яківна Король присвятила свою доповідь питанням обліку в умовах глобалізації.

Аспірант Національної академії статистики, обліку та аудиту Мар’ян Олегович Юнацький проінформував про результати дослідження облікової політики підприємства.

З ініціативи професора Миколи Даниловича Корінька, завідувача кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту, відбулася дискусія про роль держави та вищих навчальних закладів в частині формування навчальних планів. Професор А.Г. Загородній висловив думку про те, що Міністерством освіти України повинні бути розроблені галузеві стандарти вищої освіти в Україні. Професор П.О. Куцик переконаний, що вищі навчальні заклади України мають розробляти власні навчальні програми, виходячи із запитів та потреб роботодавців стосовно професійної компетентності майбутніх фахівців з обліку і аудиту.

Підсумки конференції підбив у своєму виступі заступник голови організаційного комітету проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту, професор Володимир Олександрович Шевчук.

Учасники конференції прийняли резолюцію, в якій висвітлили завдання подальшого розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *