Вітаємо випускників-бакалаврів спеціальності «Облік і оподаткування» з успішним складанням екзамену!

Вітаємо випускників-бакалаврів спеціальності «Облік і оподаткування» з успішним складанням екзамену!

27 червня 2022 року кафедрою обліку, аудиту та оподаткування проведений кваліфікаційний екзамен з атестації здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – студентів четвертого курсу денної форми навчання у дистанційному форматі із використанням технологій Zoom та платформи дистанційного навчання Moodle. До складу екзаменаційної комісії увійшли: Бондар М.І., д.е.н., професор, декан факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана» (голова комісії); Момотюк Л.Є., д.е.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи; Пилипенко О.І., д.е.н., доцент, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, декан обліково-статистичного факультету; Корінько М.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування і Новіченко Л.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування (секретар комісії).

Студенти продемонстрували високий рівень знань, належний рівень фахової підготовки та вміння застосовувати набуті компетентності при виконанні різних типів завдань. На завершення атестаційного екзамену головою комісії були оголошені результати виконання студентами завдань та надані рекомендації щодо подальшого вступу в магістратуру.

Вітаємо випускників освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з успішним складанням кваліфікаційного екзамену! Бажаємо легких рішень у складних професійних питаннях, безмежних можливостей в подальшій практичній та науковій діяльності, не зупинятися на досягнутому та сміливо крокувати у майбутнє.