Цифровізація суспільства та бізнесу: Виклики та можливості для молоді

Цифровізація суспільства та бізнесу: Виклики та можливості для молоді

24 травня 2022 року на базі кафедри економіко-математичних дисциплін та інформаційних технологій з метою обговорення та обміном думками щодо проблем використання інформаційних технологій у всіх сферах функціонування соціуму, обміном результатами досліджень провідних науковців України у цьому напрямку, відбулася ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ». Співорганізаторами Конференції виступили: Державна служба статистики України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Напрямками роботи Конференції були:

  • ПРОГРАМНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УСІХ СФЕР ЖИТТЯ;
  • МАТЕМАТИКА ЯК ОСНОВА ПРОЦЕСІВ ТА ЗАДАЧ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ;
  • ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ У ПОБУДОВІ СМАРТ-СУСПІЛЬСТВА;
  • СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ.

Наукова конференція проведена в on-line форматі з використанням платформи Zoom. Загалом у науковому заході взяли участь 58 представників з 14 закладів освіти, розташованих у м.м. Київ, Львів, Черкаси, Луцьк, Вінниця, Бердянськ.

На Пленарному засіданні учасників Конференції вітали: перший проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор Л.Є.Момотюк, декан обліково-статистичного факультету, д.е.н., професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування О.І. Пилипенко та завідувач кафедри економіко-математичних дисциплін та інформаційних технологій к.е.н., доцент О.В.Ставицький.

Тематичну панель відкрив академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України (з 1991 р.) Широков Володимир Анатолійович з доповіддю про вплив математики на соціальний розвиток людини.

Надутенко Максим Вікторович, к.філол.н., старший науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства та Надутенко Маргарита Володимирівна, к.філол.н., старший науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України презентували результати участі наших студентів в міжнародному проекті Загальноукраїнська та Європейська співпраця: «Мультимедійний словник з інфомедийної грамотності» та «Медіакапсули».

Математичну тематику продовжив д.п.н., професор кафедри математики та методики навчання математики Бердянського державного педагогічного університету Віталій Валентинович Ачкан з доповіддю про математичне моделювання.

У ході заходу було заслухано 36 наукових доповідей студентів Академії та гостей з інших закладів вищої освіти. Наймолодшими доповідачами стали студенти першого та другого курсу Фахового коледжу бізнесу та аналітики. Виступи учасників викликали жваве обговорення і дискусії, що свідчить про високу зацікавленість молоді до запропонованої тематики та проблем цифровізації суспільства та бізнесу.

Обмін інформацією та неформальне спілкування під час зустрічі дозволили не тільки обговорити актуальні проблеми застосування інформаційних технологій, а й встановити творчі зв’язки з провідними фахівцями в галузі цифровізації.