За крок до бакалавра: Попередній захист кваліфікаційної роботи

За крок до бакалавра: Попередній захист кваліфікаційної роботи

25 травня 2022р. з метою встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження, а також покращення підготовки студентів до захисту, на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування») денної форми навчання.

Кваліфікаційні роботи, які виконані за затвердженими на кафедрі актуальними напрямками, сприяють  закріпленню та розширенню теоретичних і практичних знань, їх  систематизації та застосуванню при вирішенні практичних завдань; розвитку володіння та застосування методів дослідження та навичок самостійної роботи випускниками; умінню узагальнювати та формулювати висновки, пропозиції та рекомендації із предмету дослідження.

Попередній захист відбувся за участю декана факультету, завідувача кафедри, керівників кваліфікаційних робіт та інших науково-педагогічних працівників кафедри і деканату.

Студенти отримали рекомендації, поради та останні настанови від викладачів перед головною завершальною подією – захистом кваліфікаційних робіт.

Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти на попередньому захисті були оцінені позитивно та допущені до захисту на засіданні ЕК.

Бажаємо успішного захисту!