Семінар-дискусія – формування практичного досвіду обговорення та розв’язання теоретичних проблем та теоретико-практичного мислення майбутнього фахівця

Семінар-дискусія – формування практичного досвіду обговорення та розв’язання теоретичних проблем та теоретико-практичного мислення майбутнього фахівця

Відповідно до плану проведення засідань студентського наукового товариства «Сучасний бухгалтер» на 2021-2022 н.р. 27 жовтня 2021 року на кафедрі обліку, аудиту та оподаткування у форматі Zoom-конференції було проведено семінар-дискусію на тему: «Моніторинг чинного законодавства України з питань обліку та оподаткування: проблемні питання та шляхи їх вирішення» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, та для здобувачів першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” під керівництвом кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри обліку, аудиту та оподаткування Петраковської Олени Володимирівни та старшого викладача кафедри обліку, аудиту та оподаткування Свириди Олени Андріївни.

З вступним словом до учасників товариства звернулася Шульга Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, яка наголосила на тому, що науково-дослідна робота студентів є одним із засобів підвищення якості підготовки фахівців.

У ході засідання студенти проявляли активну позицію, демонстрували гарний рівень теоретичних знань та сформованих навиків застосування нормативно-правового регулювання обліку та оподаткування. Отримані учасниками семінару знання, позитивні враження у процесі дискусії стосовно обговорення актуальних проблем оподаткування та змін чинного законодавства у сфері обліку сприяють підвищенню рівня їх професійної підготовки.

Учасники семінару висловили вдячність організаторам дискусії та внесли пропозиції щодо очікувань на наступній зустрічі.