Підсумки V міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»

Підсумки V міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»

17 жовтня 2018 року у Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти», присвячена пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, д.е.н., професора, заслуженого економіста України Івана Ісаковича Пилипенка. У роботі конференції взяли участь 180 науковців, аспірантів та студентів з різних куточків України, а також Польщі, США, Республіки Білорусь та Грузії.

З вітальними словами виступили ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України Осауленко О. Г. та Голова Державної служби статистики України, кандидат технічних наук Вернер І. Є.

Під час роботи конференції були презентовані доповіді відомих вчених та практиків з актуальних та гострих питань сталого та стратегічного розвитку економіки, сучасного менеджменту та соціогуманітарних аспектів розвитку держави, які викликали жваве обговорення та дискусії, зокрема:

Куцик П. О.Куцика П. О., к.е.н., професора, ректора Львівського торговельно-економічного університету, яка була присвячена напрямам модернізації економіки Україні на інноваційних засадах;

Корень Н. В.Корень Н. В., к.е.н., с.н.с., завідувача сектору відділу антикорупційної політики Національного інституту стратегічних досліджень, яка винесла на обговорення питання зміцнення бюджетної безпеки країни в умовах глобалізації;

Кульпінський С.В.Кульпінського С.В., д.е.н., с.н.с., професора кафедри фінансів Чернігівського національного технологічного університету, який під несподіваним кутом (провівши аналогію із шаховою ситуацією «цугцванг») проаналізував ефект Баумоля в Україні;

Вдовенко Н. М.Вдовенко Н. М., д.е.н., професора, заслуженого працівника сільського господарства України, завідувача кафедри глобальної економіки, Національного університету біоресурсів і природокористування України про досвід та пошуки нових шляхів забезпечення конкурентоспроможності рибного господарства в умовах орієнтації економіки на світові стандарти безпеки і якості;

Піщейко В.О.Піщейка В.О., радника Голови Державної служби статистики України, який розкрив широкому загалу, які зміни правових відносин очікуються у статистичній системі України у світлі Типового закону про офіційну статистику для країн СЄКЦА;

Редько О. Ю.Редька О. Ю., д.е.н., професора, першого проректора з науково-педагогічної роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту, який надав оцінку необхідності дотримання у сучасному аудиті постулатів и розуміння контролю, які були визнані ще 400 років тому;

Слатвінський М.А.Слатвінського М. А., к.е.н., доцента, завідувача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, яку було присвячено методичним підходам до оцінювання ефективності інвестицій в інформаційне забезпечення фінансово-економічної безпеки;

Пилипенко Л. М.Пилипенка Л. М., д.е.н., професора кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» щодо розвитку концептуально-методологічного інструментарію бухгалтерського обліку в забезпеченні сталого розвитку економіки;

Гаврилюк Т. В.Гаврилюк Т. В., д.філос.н., доцента, завідувача кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту, яка підняла гострі питання ролі релігії та церкви у розвитку соціального підприємництва;

Ренбіласа Рафала, професора, проректора Академії «Вища школа бізнесу» в Домброві Гурнічій, який поділився досвідом впливу грошової політики на вартість капіталу для фінансування інвестицій у Польщі.

Враховуючи різнопланові інтереси і напрями наукових досліджень, програмою конференції було передбачено та проведено обговорення результатів досліджень учасників конференцій у п’яти тематичних секціях. Кожен з учасників Конференції отримав Сертифікат та збірник матеріалів конференції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *