Круглий стіл «Проблеми та перспективи підготовки фахівців зі статистики в Україні»

Круглий стіл «Проблеми та перспективи підготовки фахівців зі статистики в Україні»

26 жовтня 2018 р. в Національній академії статистики, обліку та аудиту за підтримки Державної служби статистики України відбувся круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи підготовки фахівців зі статистики в Україні».

Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України Осауленко Олександр Григорович.

У засіданні круглого столу прийняли участь представники закладів вищої освіти України, які готують фахівців зі статистики:

 • Вишневська Олена Антонівна, кандидат наук з державного управління, директор Департаменту поширення інформації та комунікацій Державної служби статистики України;
 • Герасименко Сергій Сергійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту;
 • Гончар Ігор Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, в.о.завідувача кафедри статистики та демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Кулинич Роман Омелянович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права;
 • Момотюк Людмила Євгеніївна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту;
 • Манцуров Ігор Германович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • Матковський Семен Олексійович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Пирожков Сергій Іванович, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, віце-президент Національної академії наук України, завідувач кафедри статистики та економетрії Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Підгорний Анатолій Захарович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики Одеського національного економічного університету;
 • Раєвнєва Олена Валентинівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування Харківського національного економічного університету;
 • Сидорова Антоніна Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 • Соболєв Володимир Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

На засіданні були обговорені наступні питання:

 • Вилучення спеціальності «Прикладна статистика» з переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
 • Особливості запровадження спеціалізацій та розробки освітніх програм зі статистики в межах спеціальності 051 “Економіка”.
 • Проблема узгодженості підготовки прикладних статистиків та статистиків-математиків.
 • Підготовка фахівців-статистиків у сфері офіційної статистики.
 • Проблеми навчання статистиці студентів інших економічних спеціальностей.
 • Підготовка докторів філософії та докторів наук зі статистики.

За підсумками круглого столу був прийнятий план дій щодо розвитку сучасної статистичної освіти в Україні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *