ХVІІ Наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

ХVІІ Наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

22 березня 2019 р. в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася XVII Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація», на якій були обговорені новації та перспективи розвитку обліку та оподаткування в Україні, проблеми пов’язані з аналізом, фінансовою системою, аудитом в умовах глобалізації економіки. У роботі конференції взяли участь науковці, практики, викладачі, докторанти, аспіранти ЗВО України.

Конференція була присвячена пам’яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна.

Пленарне засідання відкрив ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту, д.н.д.у., професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений економіст України Осауленко О.Г., який привітав учасників та побажав усім творчого спілкування, цікавих ідей, визначення шляхів вирішення проблем.

Голова Державної служби статистики України Вернер І.Є. вручив д.е.н., професору, завідувачу кафедри обліку та оподаткування Теловатій М.Т. державну відзнаку «Заслужений працівник освіти України».

На пленарному засіданні виступили провідні науковці та досвідчені фахівці-практики:

 • керівник Департаменту реального сектору економіки, перший заступник керівника Головного департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України, д.е.н., професор Канцуров О.О.;
 • ректор Львівського національного торговельно-економічного університету, к.е.н., професор Куцик П.О.;
 • професор кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, д.е.н., професор Дорош Н.І.;
 • Головний бухгалтер ДП «Антонов» Мельничук В.Г.;
 • професор кафедри обліку та оподаткування Державного університету інфраструктури і технологій, д.е.н., професор Малишкін О.І.;
 • завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.е.н., професор Бочуля Т.В.;
 • професор кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професор, Заслужений економіст України Пархоменко В.М.;
 • професор кафедри обліку та оподаткування Миколаївського національного аграрного університету, д.е.н., професор Дубініна М.В.;
 • радник члена Рахункової палати України, д.е.н., доцент Погорєлов Ю.С.;
 • доцент кафедри обліку, оподаткування та аудиту Національного університету «Львівська політехніка» ,к.е.н., доцент Тивончук О.І.;
 • старший науковий співробітник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, к.е.н., доцент Кулицький С.П.;
 • старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання, Національного центру «Мала академія наук України» МОН України, НАН України, к.пед.н. Ростока М.Л.;
 • завідувач сектору розвитку інформаційно-цифрової компетентності відділення цифрової освіти та ІКТ, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Тропіна І.В.

Виступи учасників конференції викликали жваві дискусії та обговорення, у ході яких висловлювалися власні бачення щодо проблематики означених питань та пропонувалися шляхи їх оптимізації у практичній діяльності.

Перший проректор НАСОА, д.е.н., професор Редько О.Ю. у заключному слові підвів підсумки конференції та вручив учасникам сертифікати, а завідувач кафедри «Обліку та оподаткування», д.пед.н., професор, Заслужений працівник освіти України Теловата М.Т., узагальнила пропозиції щодо вирішення проблемних питань подальшого розвитку обліку, оподаткування, аналізу та аудиту в Україні та гармонізації їх положень із стандартами міжнародної практики.

Матеріали наукової конференції опубліковані у збірнику тез доповідей учасників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *