XV Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

XV Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

Хто не сумнівається, той не досліджує.
Хто не досліджує, той не прозріває.
Хто не прозріває, той залишається в темряві…
Східна мудрість

Наукова конференція  відбувалася  24 березня 2017 року в  Національній академії статистики, обліку та аудиту. Вона була присвячена  як 30-й річниці з дня заснування кафедри бухгалтерського обліку яку очолював О.С. Бородкін, так і пам’яті цієї непересічної людини, фахівця, практика та науковця у сфері бухобліку.

Мета конференції – ознайомлення з новаціями в сфері удосконалення  обліку та  оподаткування, перспективами  їх  розвитку  в Україні та проблемами пов’язані з аудитом, аналізом, фінансовою системою в умовах глобалізації економіки.

У роботі  наукової  XV Всеукраїнської конференції взяли участь науковці, практики, викладачі, докторанти, аспіранти  ВНЗ  України та зарубіжжя, зокрема:  Азербайджанський державний економічний університет, Prezes  Zarzadu Benteler Distribution  Dabrowa Gornicza Polska, Молдавська економічна академія.

Конференція розпочалася з пленарного засідання, на якому з  вітальними словами виступив – ректор НАСОА, д.н.д.у., професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений економіст України – О.Г. Осауленко.

У ході пленарного  засідання  було  заслухано  виступи провідних  науковців, досвідчених практиків України, в  тому  числі:

 • Головний бухгалтер ДП «Антонов» – Мельничук В.Г.
 • Директор науково-практичного журналу «Бухгалтерський облік і аудит» – Янченко Ю.В.
 • mgr. inz., MBA Polska – K. Borycki.
 • д.е.н., професор Київської державної академії водного транспорту – Малишкін О.І.
 • д.е.н., доцент Національного університету «Львівська політехніка» – Пилипенко Л.М.
 • д.е.н., професор Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана – Герасимович А.М.
 • к.е.н., доцент Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Кулицький С.П.
 • к.е.н., професор Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана – Бабіч В.В.
 • к.е.н., доцент Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту – Мельничук І.І.
 • к.е.н., доцент ДННУ«Академії фінансового управління» – Чумак О.В.
 • к.е.н., доцент Університету державної фіскальної служби України – Мазіна О.І.
 • к.е.н., доцент Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана – Захожай К.В.
 • д.е.н., професор Національної академії  статистики, обліку та аудиту – Попова В.В.
 • д.ф-м.н., професор Національної академії  статистики, обліку та аудиту – Моцний Ф.В.
 • в.о. доцент, Національної академії  статистики, обліку та аудиту – Хоруженко О.І.

Конференція продемонструвала широке розмаїття інтересів  сучасних вчених, які у своїх доповідях та в дискусії піднімали питання місця статистики у бюджетній системі України, формування резерву відпусток, механізму функціонування податку на майно, соціальної відповідальності аудиторів, економічного аналізу діючих виробництв, застосування бухгалтерського та фінансового інжинірингу, порівняння стандартів обліку між Польщею та Україною, економічного аналізу в умовах глобалізації, оцінки наукових публікації з обліку та аудиту, тощо.

Учасники  наукової конференції  приймали  активну  участь у  дискусіях  та обговоренні презентованих матеріалів, висловлювали власні бачення щодо проблематики означених питань та пропонували  шляхи їх оптимізації у практичній діяльності.

Із заключним  словом  виступив  перший проректор НАСОА, д.е.н., професор Редько О.Ю., який  підвів підсумки проведення  XV Всеукраїнської наукової конференції: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» та узагальнив пропозиції щодо вирішення  проблемних   питань,  подальшого розвитку  обліку та  оподаткування  і гармонізації  їх  положень до стандартів міжнародної практики.

Учасники конференції прийшли до думки щодо доцільності в наступному концентрувати інтереси вчених та практиків на одній з найактуальніших проблем вітчизняного обліку, аналізу та аудиту з метою створення  панельної дискусії в визначеного питання.