І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

6 березня 2024 року кафедрою фінансів, банківської справи та страхування, відповідно до наказу ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту «Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін та освітніх програм у 2023/2024 навчальному році» від 19.02.2024 р. № 8, організовано та проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 4 курсу.

Змагання здобувачів вищої освіти у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній фаховій підготовці має на меті виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, підвищення їх навчально-пізнавальної активності, формування кадрового потенціалу для майбутньої дослідницької, виробничої, фінансової і бізнесової діяльності.

З найкращими побажаннями успіхів до учасників Олімпіади звернулися: голова журі – Бондарук Таїсія Григорівна, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор; члени журі: Заїчко Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої; Богріновцева Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

Олімпіада проходила поетапно, учасники вирішували як тестові завдання на знання теоретико-методичних засад фінансів, банківської справи та страхування, так і ситуаційні завдання практичного характеру. Максимальна кількість балів, яку могли отримати здобувачі вищої освіти – 100.

За результатами виконаних завдань перемогу в Олімпіаді здобули:

  • І місце – Савощенко Аліна (група 20.04/2);
  • ІІ місце – Стецюк Анастасія (група 20.04/2), Шкаріна Анастасія (група 20.04/2);
  • ІІІ місце – Фесан Ольга (група 20.04/2).

Маємо надію, що наука про фінанси, банківську справу та страхування допоможе студентській молоді опанувати сучасні тенденції розвитку у фінансовій сфері та комплексно і компетентно застосовувати їх у майбутній професійній діяльності.