Відкрита лекція на тему «Страхова організація як частина економічної системи»

Відкрита лекція на тему «Страхова організація як частина економічної системи»

10 жовтня 2023 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбулася відкрита лекція кандидата економічних наук, доцента Богріновцевої Людмили Миколаївни з навчальної дисципліни «Страхування» на тему «Страхова організація як частина економічної системи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».

Відповідно до плану лекційного заняття були розглянуті наступні питання: економічний зміст страхової організації; структура та органи управління страховою організацією; порядок укладання й ведення договору страхування.

Лектор акцентувала увагу присутніх на особливостях діяльності страхових компаній в умовах воєнного стану, ознайомила з основними показниками діяльності страхових компаній у 2022-2023 роках, представила основні новації Закону Україні «Про страхування», які вступають в дію 1 січня 2024 року, а також визначила основні переваги, які отримують страхові компанії від впровадження InsurTech.

Присутні на відкритому занятті викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування та здобувачі позитивно оцінили його зміст, відзначили високий науковий рівень проведеного заняття, його практичну спрямованість, послідовність та лаконічність у викладенні матеріалу лектором.