Відкрита лекція к.е.н., доцента Артемєвої І.О.

Відкрита лекція к.е.н., доцента Артемєвої І.О.

27 лютого 2023 року к.е.н., доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Артем’євою І.О. було проведене відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Гроші та кредит».

Тема відкритої лекції – «Інфляція у сучасній економіці». У відповідності із планом лекційного заняття були розглянуті такі питання:

  • Сутність інфляції
  • Види інфляції
  • Економічні наслідки інфляції
  • Методи вимірювання інфляції.

Присутніми було відзначено, що лекція витримана у логічній формі та повною мірою відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. Структура лекції чітка, у ході лекційного заняття були висвітлені всі питання теми. Час лекції розподілений раціонально.

Лекторка продемонструвала вільне володіння матеріалом, викладення якого здійснювалося з мультимедійним супроводом у вигляді слайд-презентації. Манера читання лекції цікава, жива; культура мови висока. Протягом усього заняття з метою встановлення зворотного зв’язку з аудиторією та закріплення отриманих знань лекторка приділяла увагу участі студентів в обговоренні питань. На завершення лекції були виділені ключові моменти розглядуваної теми.

У цілому лекція була прочитана на високому науково-методичному рівні, повністю відповідає сучасним вимогам до викладачів вищої школи.