Обговорення освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Обговорення освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

На розширеному засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА відбулося обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого «бакалаврського», другого «магістерського» освітніх рівнів.

Зокрема, у дискусії активну участь взяли гаранти освітньо-професійних програм спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування студенти та стейкхолдер HR-бізнес-партнер ПриватБанку Кучеренко Людмила Василівна.

Внутрішні та зовнішні стейкхолдери обговорили сучасний стан підготовки студентів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; проаналізували зміст освітніх компонентів і фахових компетентностей та програмних результатів, потрібних для підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, конкурентоспроможних на ринку праці.

Участь стейкхолдерів в реалізації підготовки здобувачів двох рівнів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування реалізується також через їх залучення до проведення гостьових лекцій з подальшим працевлаштуванням студентів, проведенні різних видів практики тощо. Під час зустрічі обговорювали питання подальшого стажування та працевлаштування в АТ КБ «ПриватБанк». Стейкхолдер Кучеренко Людмила Василівна висловила готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики та працевлаштування в ПриватБанку.

Ця зустріч дала змогу розробникам освітніх програм зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» вивчити пропозиції стейкхолдерів, які зацікавлені в конкурентоспроможності майбутніх випускників, та врахувати ці пропозиції для удосконалення якості сформованих освітньо-професійних програм.