Щоденні Архіви: 01.06.2022

Обговорення освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Обговорення освітніх програм зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

На розширеному засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА відбулося обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого «бакалаврського», другого «магістерського» освітніх рівнів. Зокрема, у дискусії активну участь взяли гаранти освітньо-професійних програм спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування студенти та стейкхолдер HR-бізнес-партнер ПриватБанку Кучеренко Людмила Василівна. Внутрішні та зовнішні стейкхолдери обговорили сучасний стан підготовки студентів зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; проаналізували зміст освітніх компонентів і фахових компетентностей та програмних результатів, потрібних для підготовки фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, конкурентоспроможних на ринку праці. Участь стейкхолдерів в реалізації підготовки здобувачів двох рівнів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування реалізується також через їх […]

Поповнення у лавах магістрів!

Поповнення у лавах магістрів!

01.06.2022 року  на кафедрі економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт магістрів заочної форми навчання зі спеціальності «Менеджмент» (ОПП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”). На захисті студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки. Екзаменаційна комісія відзначила, що роботи виконані на високому науковому та методичному рівні відповідно до діючих нормативних документів та методичних рекомендацій щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт. На  питання членів екзаменаційної комісії доповідачі давали обґрунтовані відповіді, враховуючи набуті теоретичні знання та власний практичний досвід. Бажаємо нашим випускникам невичерпної енергії, натхнення, наполегливості, життєвої мудрості та успішної долі!