«Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною»

«Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною»

25 травня 2022 року  к.е.н., доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Артем’євою І.О. було проведене відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Гроші та кредит».

Тема відкритої лекції «Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною». Згідно з планом лекції були розглянуті такі питання:

  1. Призначення валютно-кредитних та фінансових організацій
  2. Група Світового банку
  3. Міжнародний валютний фонд
  4. Банк міжнародних розрахунків
  5. Європейський банк реконструкції і розвитку

Лектором було підібрано актуальний та цікавий теоретичний та статистичний матеріал, викладення якого супроводжувалося демонстрацією змістовних презентаційних слайдів.

Заняття було проведена на високому науковому та навчально-методичному рівні, отримало схвальні відгуки, зокрема, відзначено вміння лектора вільно оперувати лекційним матеріалом, водночас викладаючи навчальний матеріал у чіткій та логічній формі, активізувати увагу слухачів та забезпечувати з ними якісний діалог,  створювати творчу й робочу атмосферу.