Архіви: Заходи

Захист дисертації Шульги Світлани Володимирівни

Захист дисертації Шульги Світлани Володимирівни

Об 11:00 відбудеться захист дисертації Шульги Світлани Володимирівни на тему «Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, методологія, організація» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту Робота виконана на кафедрі аудиту та підприємництва в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ Автореферат Дисертація Відгуки: Антонюк О.Р., Крутова А.С., Петрик О.А. Науковий консультант Доктор економічних наук, доцент Лубенченко Ольга Едуардівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри аудиту та підприємництва Офіційні опоненти Доктор економічних наук, доцент Антонюк Олена Ростиславівна, Національний університет водного господарства […]

Захист дисертації Предко Ірини Юріївни

Захист дисертації Предко Ірини Юріївни

О 14:00 відбудеться захист дисертації Предко Ірини Юріївни на тему «Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації підприємств». Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту Робота виконана на кафедрі обліку та оподаткування в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ Автореферат Дисертація Відгуки: Гнилицька Л.В., Назарова І.Я. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Пантелеєв Володимир Павлович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри обліку та оподаткування. Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор Гнилицька Лариса Володимирівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри обліку та оподаткування; […]

Захист дисертації Василюк Марії Михайлівни

Захист дисертації Василюк Марії Михайлівни

Об 11:00 відбудеться захист дисертації Василюк Марії Михайлівни на тему «Організація та методологія контролю якості аудиторських послуг» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту Робота виконана в Національному центрі обліку і аудиту Національній академії статистики, обліку та аудиту, Державної служби статистики України, м. Київ Автореферат Дисертація Відгуки: Дрозд І.К., Проскуріна Н.М., Редченко К.І. Науковий консультант Доктор економічних наук, професор Редько Олександр Юрійович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, перший проректор з науково-педагогічної роботи. Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор Дрозд Ірина Кузьмівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, директор Центру підвищення кваліфікації; доктор економічних наук, професор Проскуріна […]

Захист дисертації Куцика Петра Олексійовича

Захист дисертації Куцика Петра Олексійовича

О 11:00 годині відбудеться захист дисертації Куцика Петра Олексійовича на тему «Інтегровані системи обліку і звітності в корпоративному управлінні: теорія, методологія, організація» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі аудиту та підприємництва в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. Автореферат Дисертація Відгуки: Євдокимов В.В., Крупка Я.Д., Петрик О.А. Науковий консультант Доктор економічних наук, професор Шевчук Володомир Олександрович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри аудиту та підприємництва. Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор Євдокимов Віктор Валерійович, Державний університет «Житомирська політехніка», ректор, […]

Захист дисертації Манько Надії Федорівни

Захист дисертації Манько Надії Федорівни

О 14:00 годині відбудеться захист дисертації Манько Надії Федорівни на тему «Доказовість професійного судження в аудиті: теорія та практика» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі аудиту та підприємництва в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. Автореферат Дисертація Відгуки: Проскуріна Н. М., Разборська О.О. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Корінько Микола Данилович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри аудиту та підприємництва. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Проскуріна Неля Миколаївна, Запорізький національний університет, професор  кафедри обліку та оподаткування; Кандидат економічних наук, доцент Разборська […]

VII Конференція «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю»

VII Конференція «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю»

Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД запрошує взяти участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю», яка відбудеться в Національній академії статистики, обліку та аудиту. Для участі в конференції необхідно до 10 березня 2020 року (включно) надіслати на електронну пошту такі матеріали: заявку на участь у конференції; тези доповіді; Розмір організаційного внеску становить 100 гривень. Організаційний внесок буде використаний на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції. Організаційний внесок не сплачують доктори наук у разі їх одноосібної участі та представники закладів-організаторів конференції. Організаційний внесок сплачується після підтвердження прийняття редакційною колегією тез доповідей. Ви маєте змогу завантажити запрошення на конференцію.

ХVІІІ Студентська конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація»

ХVІІІ Студентська конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація»

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХVІІІ Всеукраїнській студентській науковій конференції на тему: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація». Останній термін прийняття матеріалів до друку – 26 лютого 2020 року (включно). Мета конференції – об’єднати всіх зацікавлених студентів для спільного вирішення актуальних проблем бухгалтерського обліку, аналізу та оподаткування в Україні. Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська. Ви маєте змогу завантажити запрошення на конференцію.

ХVIІІ Наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

ХVIІІ Наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХVІІI Всеукраїнської наукової конференції на тему: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація». Останній термін прийняття матеріалів до друку – 26 лютого 2020 року (включно). Мета конференції – об’єднати всіх зацікавлених науковців для спільного вирішення актуальних проблем бухгалтерського обліку, аналізу та оподаткування в Україні. Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська. Ви маєте змогу завантажити запрошення на конференцію.

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування»

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування»

Повідомляємо, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 4.10.2019 р. №1271 Національну академію статистики, обліку та аудиту призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальності «Облік і оподаткування» у 2019/2020 навчальному році. Засідання членів галузевої конкурсної комісії відбудеться 27 лютого 2020 року з 10:00 до 17:00 (ауд. 602). Заключний етап (конференція) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальності «Облік і оподаткування» відбудеться 23 квітня 2020 року з 10:00 до 17:00 (ауд. 601, 602) Ви маєте змогу завантажити:

XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці»

XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці»

Запрошуємо вас взяти участь у XVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці», яка відбудеться 6 грудня 2019 року у навчальному корпусі Національної академії статистики, обліку та аудиту. Організаційний комітет Голова оргкомітету Осауленко О.Г., ректор НАСОА, доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України. Члени оргкомітету Момотюк Л.Є., проректор НАСОА, доктор економічних наук, професор; Пилипенко О.І., декан обліково-статистичного факультету НАСОА, доктор економічних наук, доцент; Герасименко С.С., завідувач кафедри статистики НАСОА, доктор економічних наук, професор; Перхун Л.П., завідувач відділу міжнародного співробітництва НАСОА, кандидат педагогічних наук, доцент; Рембілас Рафал, проректор Академії Вища школа бізнесу в Домбровій Гурничі, доктор філософії в галузі економіки, Польща; Мотузка […]