Архіви категорії: Захист

Захист дисертації Куцика Петра Олексійовича

Захист дисертації Куцика Петра Олексійовича

О 11:00 годині відбудеться захист дисертації Куцика Петра Олексійовича на тему «Інтегровані системи обліку і звітності в корпоративному управлінні: теорія, методологія, організація» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі аудиту та підприємництва в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. Автореферат Дисертація Відгуки: Євдокимов В.В., Крупка Я.Д., Петрик О.А. Науковий консультант Доктор економічних наук, професор Шевчук Володомир Олександрович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри аудиту та підприємництва. Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор Євдокимов Віктор Валерійович, Державний університет «Житомирська політехніка», ректор, […]

Захист дисертації Манько Надії Федорівни

Захист дисертації Манько Надії Федорівни

О 14:00 годині відбудеться захист дисертації Манько Надії Федорівни на тему «Доказовість професійного судження в аудиті: теорія та практика» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі аудиту та підприємництва в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. Автореферат Дисертація Відгуки: Проскуріна Н. М., Разборська О.О. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Корінько Микола Данилович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри аудиту та підприємництва. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Проскуріна Неля Миколаївна, Запорізький національний університет, професор  кафедри обліку та оподаткування; Кандидат економічних наук, доцент Разборська […]

Захист дисертації Хазана Павла Вікторовича

Захист дисертації Хазана Павла Вікторовича

О 12 годині відбудеться захист дисертації Хазана Павла Вікторовича на тему «Статистичне оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні», спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана у Національній академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ Автореферат. Дисертація. Відгуки: Кулинич Р.О., Кобилинська Т.В. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Єлісєєва Оксана Костянтинівна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Кулинич Роман Омелянович, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. Доктор економічних наук, професор Кобилинська Тетяна Василівна, Головне управління статистики у Житомирській області, […]

Захист дисертації Лазебник Юлії Олександрівни

Захист дисертації Лазебник Юлії Олександрівни

О 12 годині відбудеться захист дисертації Лазебник Юлії Олександрівни на тему «Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості», спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Бараник З.П., Саріогло В.Г., Цаль-Цалко Ю.С. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор, Момотюк Людмила Євгеніївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Бараник Зоя Павлівна, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, заступник завідувача кафедри статистики. Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Саріогло Володимир Георгійович, […]

Захист дисертації Корепанова Олексія Сергійовича

Захист дисертації Корепанова Олексія Сергійовича

О 12 годині відбудеться захист дисертації Корепанова Олексія Сергійовича на тему «Методологічні засади статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні», спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Захожай В.Б., Ковтун Н.В., Цаль-Цалко Ю.С. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор, Момотюк Людмила Євгеніївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Захожай Валерій Борисович, Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник. Доктор економічних наук, професор Ковтун Наталія Василівна, Київський національний […]

Захист дисертації Нечипорук Наталії Віталіївни

Захист дисертації  Нечипорук Наталії Віталіївни

О 14:00 годині відбудеться захист дисертації Нечипорук Наталії Віталіївни на тему «Облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі аудиту та підприємництва в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Крутова А.С., Чумак О.В. Науковий керівник Кандидат економічних наук, доцент Шульга Світлана Володимирівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, доцент кафедри аудиту та підприємництва. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Крутова Анжеліка Сергіївна, Харківський державний університет харчування та торгівлі, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування. Кандидат економічних наук, доцент Чумак Оксана […]

Захист дисертації Гороховець Юлії Анатоліївни

Захист дисертації  Гороховець Юлії Анатоліївни

О 12:00 годині відбудеться захист дисертації Гороховець Юлії Анатоліївни на тему «Облік і аналіз нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі аудиту в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Легенчук С.Ф., Чік М.Ю. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Проскуріна Неля Миколаївна, Запорізький національний університет, професор кафедри обліку та оподаткування. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Легенчук Сергій Федорович, Житомирський державний технологічний університет, завідувач кафедри обліку і аудиту. Кандидат економічних наук Чік Марія Юріївна, Львівський торговельно-економічний університет, доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Захист дисертації Кобилинської Тетяни Василівни

Захист дисертації Кобилинської Тетяни Василівни

Об 11 годині відбудеться захист дисертації Кобилинської Тетяни Василівни на тему «Методологічні та організаційні засади статистичного оцінювання діяльності сільськогосподарських підприємств (екологічний аспект)» Спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Саріогло, Кулинич, Ткачук. Науковий керівник Доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України Осауленко Олександр Григорович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, ректор. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Саріогло Володимир Георгійович, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, завідувач відділу соціально-демографічної статистики інституту демографії […]

Захист дисертації Дейни Антона Юрійовича

Захист дисертації Дейни Антона Юрійовича

О 15:00 годині відбудеться захист дисертації Дейни Антона Юрійовича на тему: «Енергетична незалежність України: статистична оцінка, моделювання та прогнозування». Спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Раєвнєва, Іщук. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса Сидорова Антоніна Василівна, м. Вінниця. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Раєвнєва Олена Валентинівна, м. Харків. Кандидат економічних наук, доцент, доцент […]

Захист дисертації Федчишиної Наталії Михайлівни

Захист дисертації Федчишиної Наталії Михайлівни

О 16 годині відбудеться захист дисертації Федчишиної Наталії Михайлівни на тему: «Облік і бюджетування в управлінні діяльністю підприємства» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету, м. Вінниця Автореферат. Дисертація. Відгуки: Остап’юк, Куцик. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Малюга Наталія Михайлівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри теорії бухгалтерського обліку. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Остап’юк Наталія Анатоліївна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри обліку та оподаткування. Кандидат економічних наук, професор Куцик […]