Архіви категорії: Захист

Захист дисертації Хазана Павла Вікторовича

Захист дисертації Хазана Павла Вікторовича

О 12 годині відбудеться захист дисертації Хазана Павла Вікторовича на тему «Статистичне оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні», спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана у Національній академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ Автореферат. Дисертація. Відгуки: Кулинич Р.О., Кобилинська Т.В. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Єлісєєва Оксана Костянтинівна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Кулинич Роман Омелянович, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій. Доктор економічних наук, професор Кобилинська Тетяна Василівна, Головне управління статистики у Житомирській області, […]

Захист дисертації Лазебник Юлії Олександрівни

Захист дисертації Лазебник Юлії Олександрівни

О 12 годині відбудеться захист дисертації Лазебник Юлії Олександрівни на тему «Методологічні засади статистичного оцінювання якості зайнятості», спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Бараник З.П., Саріогло В.Г., Цаль-Цалко Ю.С. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор, Момотюк Людмила Євгеніївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Бараник Зоя Павлівна, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, заступник завідувача кафедри статистики. Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Саріогло Володимир Георгійович, […]

Захист дисертації Корепанова Олексія Сергійовича

Захист дисертації Корепанова Олексія Сергійовича

О 12 годині відбудеться захист дисертації Корепанова Олексія Сергійовича на тему «Методологічні засади статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст в Україні», спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Захожай В.Б., Ковтун Н.В., Цаль-Цалко Ю.С. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор, Момотюк Людмила Євгеніївна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Захожай Валерій Борисович, Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник. Доктор економічних наук, професор Ковтун Наталія Василівна, Київський національний […]

Захист дисертації Нечипорук Наталії Віталіївни

Захист дисертації  Нечипорук Наталії Віталіївни

О 14:00 годині відбудеться захист дисертації Нечипорук Наталії Віталіївни на тему «Облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі аудиту та підприємництва в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Крутова А.С., Чумак О.В. Науковий керівник Кандидат економічних наук, доцент Шульга Світлана Володимирівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, доцент кафедри аудиту та підприємництва. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Крутова Анжеліка Сергіївна, Харківський державний університет харчування та торгівлі, завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування. Кандидат економічних наук, доцент Чумак Оксана […]

Захист дисертації Гороховець Юлії Анатоліївни

Захист дисертації  Гороховець Юлії Анатоліївни

О 12:00 годині відбудеться захист дисертації Гороховець Юлії Анатоліївни на тему «Облік і аналіз нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі аудиту в Національній академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Легенчук С.Ф., Чік М.Ю. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Проскуріна Неля Миколаївна, Запорізький національний університет, професор кафедри обліку та оподаткування. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Легенчук Сергій Федорович, Житомирський державний технологічний університет, завідувач кафедри обліку і аудиту. Кандидат економічних наук Чік Марія Юріївна, Львівський торговельно-економічний університет, доцент кафедри бухгалтерського обліку.

Захист дисертації Кобилинської Тетяни Василівни

Захист дисертації Кобилинської Тетяни Василівни

Об 11 годині відбудеться захист дисертації Кобилинської Тетяни Василівни на тему «Методологічні та організаційні засади статистичного оцінювання діяльності сільськогосподарських підприємств (екологічний аспект)» Спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Саріогло, Кулинич, Ткачук. Науковий керівник Доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України Осауленко Олександр Григорович, Національна академія статистики, обліку та аудиту, ректор. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Саріогло Володимир Георгійович, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, завідувач відділу соціально-демографічної статистики інституту демографії […]

Захист дисертації Дейни Антона Юрійовича

Захист дисертації Дейни Антона Юрійовича

О 15:00 годині відбудеться захист дисертації Дейни Антона Юрійовича на тему: «Енергетична незалежність України: статистична оцінка, моделювання та прогнозування». Спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Раєвнєва, Іщук. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса Сидорова Антоніна Василівна, м. Вінниця. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Раєвнєва Олена Валентинівна, м. Харків. Кандидат економічних наук, доцент, доцент […]

Захист дисертації Федчишиної Наталії Михайлівни

Захист дисертації Федчишиної Наталії Михайлівни

О 16 годині відбудеться захист дисертації Федчишиної Наталії Михайлівни на тему: «Облік і бюджетування в управлінні діяльністю підприємства» Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету, м. Вінниця Автореферат. Дисертація. Відгуки: Остап’юк, Куцик. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Малюга Наталія Михайлівна, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач кафедри теорії бухгалтерського обліку. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Остап’юк Наталія Анатоліївна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри обліку та оподаткування. Кандидат економічних наук, професор Куцик […]

Захист дисертації Пилипенка Любомира Миколайовича

Захист дисертації Пилипенка Любомира Миколайовича

О 12 годині відбудеться захист дисертації Пилипенка Любомира Миколайовича на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Система публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки». Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка». Автореферат. Дисертація. Відгуки: Крупка, Петрик, Редченко. Науковий консультант Доктор економічних наук, професор Яремко Ігор Йосафатович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри обліку та аналізу. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Крупка Ярослав Дмитрович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри обліку у виробничій сфері. Доктор економічних […]

Захист дисертації Глущенка Андрія Миколайовича

Захист дисертації Глущенка Андрія Миколайовича

О 14 годині відбудеться захист дисертації Глущенка Андрія Миколайовича на тему: «Статистичне забезпечення управління змінами на металургійних підприємствах». Спеціальність 08.00.10 – статистика. Захист відбудеться на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Робота виконана на кафедрі бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Автореферат. Дисертація. Відгуки: Бараник, Потапова. Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Сидорова Антоніна Василівна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, завідувач кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики. Офіційні опоненти Доктор економічних наук, професор Бараник Зоя Павлівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри статистики. Кандидат економічних наук, доцент Потапова Марина Юріївна, Національна академія статистики, обліку та […]