Відкрита лекція на тему «Роль та значення Big Data в концепції Smart-статистики»

26 жовтня 2023 р. к.е.н., доцентом кафедри статистики, ІТ та математичних методів в економіці Горобець О. О. було проведено відкриту лекцію на тему «Роль та значення Big Data в концепції Smart-статистики» з дисципліни «Вступ до Big Data» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» 4 курсу ОП «Прикладна статистика та бізнес-аналітика».

На лекцію завітали проректор НАСОА, д.е.н., доцент Шульга С. В., проректор НАСОА, к.е.н., доцент – Юрченко О. А., декан обліково-статистичного факультету, д.е.н., доцент – Пилипенко О. І., завідувач кафедри статистики, ІТ, математичних методів в економіці, д.е.н., професор  Герасименко С.С., к.е.н., доцент Червона С. П., к.е.н., доцент Ставицький О. В., к.фіз.-мат. н., доцент Дериглазов Л.В., к.пед. н., доцент кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін – Черушева Г.Б.

Присутніми було відзначено, що лекція побудована у логічній формі представлення матеріалу, зрозумілій для студентів та присутніх представників професорсько-викладацького складу НАСОА; читання лекції відбувалося у цікавій та жвавій манері. Викладач під час лекції комунікував зі студентами, що сприяло обговоренню та дискусії.