Відбулося засідання кафедри обліку та оподаткування в он-лайн режимі, але у вишиванках

Відбулося засідання кафедри обліку та оподаткування в он-лайн режимі, але у вишиванках

В нинішніх умовах, ми оперативно переводимо нашу роботу у віртуальний простір. Реалії сьогодення диктують науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти вимоги до самовдосконалення у сфері інформаційного простору.

Так, 20.05.2021 р. завідувачем кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту – д. пед. н., професором, Заслуженим працівником освіти України Теловатою Марією Теодозіївною було проведено планове засідання в он-лайн режимі, але у вишиванках, бо в цей день (вже 15 років), відзначається – Всесвітній День вишиванки.

Безперечно, у період карантинних обмежень, віддати шану традиціям і зустрітися віч-на-віч з колегами у вишиванках складно, проте, працівники кафедри, які кожного дня прагнуть до вдосконалення своїх інформаційних навиків, з легкістю зробили це он-лайн.

Зазвичай для проведення засідань кафедра обирає платформу ZOOM або Tеаms, на яких можливе вільне спілкування між усіма членами кафедри, а також показ-відображення необхідних документів та матеріалів.

Згідно Порядку денного на засіданні було розглянуто низку поточних питань: педагогічний аналіз виконання індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників кафедри та їх результати (рейтингове оцінювання згідно критеріїв) – інформація викладачів; впровадження дистанційних технологій в освітній процес за допомогою інтернет-мережі – інформація завідувача кафедри; про хід виконання кваліфікаційних робіт магістрів – здобувачів вищої освіти та їх захист – інформація наукових керівників. Також на засіданні були розглянуті та обговорені питання профорієнтаційної роботи викладачів; винесено на розгляд, обговорення та затвердження «Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і оподаткування ЗЕД» для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (автор – д.е.н., доцент Зоріна О.А.). Крім того, відбулося обговорення організації та підготовки документів до акредитації освітньо-професійної програми 071 «Облік, аудит і оподаткування»  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Як завжди, засідання кафедри було цікавим, плідним та конструктивним!