Вибір тем кваліфікаційних робіт – запорука освітньої траєкторії здобувачів-магістрів першого року навчання!

Вибір тем кваліфікаційних робіт – запорука освітньої траєкторії здобувачів-магістрів першого року навчання!

«Вибір тем кваліфікаційних робіт – запорука освітньої траєкторії здобувачів-магістрів».

Саме під таким гаслом пройшла зустріч здобувачів-магістрів першого року навчання групи ОО(м) 16.01 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» із викладачами випускової кафедри. Кваліфікаційна робота є самостійною випускною науково-дослідницькою роботою, яка  призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань, здобутих під час навчання, публічний захист якої має продемонструвати ступінь підготовленості здобувача з обраної спеціальності до отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

На он-лайн зустрічі, були присутні студенти, декан обліково-статистичного факультету – д.е.н., доцент Пилипенко О.І., викладачі випускової кафедри обліку та оподаткування.

Модератор зустрічі – завідувач кафедри, д.пед.н., професор, заслужений працівник освіти України Теловата М.Т. – звернула увагу на важливі аспекти та етапи підготовки  кваліфікаційної роботи магістра, а саме:  індивідуальний вибір теми кожним здобувачем згідно методичних рекомендацій та її затвердження, а також право здобувача запропонувати  свою тему, яка відповідає його науковим та практичним інтересам, життєвому досвіду, нахилам та особистим здібностям; роль наукового керівника, який  надає допомогу здобувачам із усіх питань підготовки кваліфікаційної роботи: формулюванні теми, розробці її концепції, виборі методики проведення дослідження; відборі та опрацюванні необхідної літератури, довідкових та архівних матеріалів, інших джерел з теми кваліфікаційної роботи; у складанні плану роботи, виборі об’єкта дослідження; у виконанні та підготовці до захисту кваліфікаційної роботи магістра.

На відео-зустрічі панувала невимушена та позитивна атмосфера. Наприкінці заходу Марія Теодозіївна Теловата побажала студентам плідної підготовки до написання кваліфікаційних робіт та успішного  захисту.