Результат неформальної освіти з навчальної дисципліни  інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні

Результат неформальної освіти з навчальної дисципліни  інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні

У рамках вивчення освітньої компоненти Інформаційні систем і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні здобувачі вищої освіти третього та четвертого років навчання освітньо-професійної програми «Облік, аудит та оподаткування» 27 лютого 2023 року успішно завершили навчання з користування комп’ютерної програми  M.E.Doc, яке проводилося представниками компанії ТОВ “М.Е.Док”. Координатором курсів став Артем Кім – сертифікований спеціаліст компанії.

«M.E.Doc» – система електронного документообігу, яка допомагає оптимізувати роботу з документами різних типів і призначення: звітами, податковими накладними, актами, рахунками тощо.

У процесі навчання здобувачі вищої освіти детально вивчали можливості програми «M.E.Doc», формували практичні навички її використання. Зокрема, такі модулі системи електронного документообігу, як:

  • Бізнес. Обмін електронними документами з контрагентами;
  • Електронний документообіг;
  • Облік ПДВ.

Під керівництвом представника компанії, опанували розділи: початкових налаштувань програми; первинних документів; облік ПДВ (створення, обмін ПН та РК, підписання, звірка документів з ЄРПН); довідників програми та роботи з ними; звітності (створення різних звітів, у тому числі й декларації по ПДВ на основі реєстру виданих та отриманих податкових накладних, статуси звітів, квитанції тощо).

Отримані сертифікати підтверджують результат неформальної освіти студентів Академії.