Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів здобувачів ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів здобувачів ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

20-26 червня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів здобувачів ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання.

Державна екзаменаційна комісія працювала у складі:

Голова комісії:

  • Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету, Заслужений діяч науки та техніки України;

Члени комісії:

  • Шульга Світлана Володимирівна, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи НАСОА;
  • Бондарук Таїсія Григорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА, Заслужений економіст України;
  • Пархоменко Вікторія Вікторівна, к.е.н., доцент, декан фінансово-економічного факультету НАСОА;
  • Заїчко Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА.

Комісія відзначила високий теоретико-методичний рівень та  практичну значимість результатів проведених досліджень та кваліфікаційних робіт, що є свідченням високого рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів, здобутих ними  вмінь та набутих компетентностей як фахівців з фінансів, банківської справи та страхування.

Вітаємо з успішним захистом кваліфікаційних робіт бакалавра та бажаємо нових звершень!

І, не забувайте, що кожен фініш – це, по суті, старт! Тому, шановні бакалаври, до зустрічі на навчанні на другому (магістерському) рівні вищої освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» в Національній академії статистики, обліку та аудиту!