Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Захист кваліфікаційних робіт бакалаврів ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

21-23 червня 2022 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт студентів-бакалаврів, які навчалися за  ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Захист проходив в дистанційному ZOOM-форматі на засіданні Екзаменаційної комісії у складі: Голова екзаменаційної комісії – Луніна І.О. доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу державних фінансів ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; члени комісії: Момотюк Л.Є. – д.е.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи; Бондарук Т.Г. – д.е.н., професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування; Пархоменко В.В. – к.е.н., доцент, декан фінансово-економічного факультету; секретар екзаменаційної комісії – Заїчко І.В. к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Захист пройшов у позитивній та плідній атмосфері. Здобувачі вищої освіти ґрунтовно та впевнено відповідали на питання членів екзаменаційної комісії, продемонстрували високий рівень набутих теоретичних знань та готовність до їх практичного впровадження. Голова комісії та завідувач кафедри відзначили актуальність обраних тем досліджень та високий рівень виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів, їх відповідність діючим нормативним документам та методичним рекомендаціям щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт. Комісія рекомендувала, також, найкращим студентам продовжити навчання на магістерському рівні.

Щиро вітаємо бакалаврів з успішним захистом та бажаємо нашим випускникам, щоб досвід навчання, спілкування, вміння працювати автономно та незалежно був корисним у майбутній професійній діяльності! Успіхів вам, натхнення та швидкого професійного зростання під мирним небом України!